Aplicația mobilă QField: un instrument eficient pentru monitorizarea habitatelor și faunei sălbatice

Telefonul ar putea fi ultimul lucru la care te gândești când vine vorba despre cercetare științifică în teren, pe urmele animalelor sălbatice. Din fericire chiar telefonul ne ușurează munca în teren! Proiectul SaveGREEN folosește o aplicație inovatoare denumită QField pentru a organiza datele de specialitate colectate din teren pentru a avea o strategie integrată de monitorizare.

WWF România, Asociația Zarand, EPC Consultanță de Mediu și Milvus utilizează aplicația în zonele pilot Arad-Deva și Târgu-Mureș – Târgu-Neamț pentru a identifica speciile și habitatele care sunt afectate direct de impactul dezvoltării economice accelerate ale acestor regiuni.

Aplicația este simplu de instalat, folosește GIS (Sistem Informațional Geografic), are numeroase opțiuni de selecție, o arhivă încăpătoare și este ușor de utilizat.

Unul dintre principalele obiective ale dezvoltării aplicației este de a avea o abordare atât uniformă, cât și trasabilă a monitorizării conectivității ecologice, ceea ce, la rândul său, o face mult mai rentabilă și capabilă să furnizeze rezultate pentru diferite zone. De asemenea, colectarea și analiza corectă a datelor reduce semnificativ nivelul subiectiv pe care l-ar putea avea părțile interesate atunci când există situații tesionate. Arhiva masivă de date bine organizate din interiorul aplicației oferă fundamentul unui proces decizional bazat pe dovezi și poate eficientiza anumite proceduri.

Aplicația este folosită și de ceilalți parteneri ai proiectului transnațional SaveGREEN care activează în 7 țări din bazinul Dunării (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Ucraina, România și Slovacia). Diseminarea acestei aplicații va avea loc în alte zone din Europa și din lume.

Observații preliminare ale urșilor bruni în zona planificată a autostrăzii © Milvus Group & EPC Consultanță de mediu

Care sunt rezultatele așteptate?

  • O structură de date generală, comună (inclusiv un întreg flux de lucru de la QField la PostGIS care este un program software gratuit care oferă suport pentru obiecte geografice dintr-o altă baza de date obiectual-relațională PostgreSQL).
  • O bază de date comună a observațiilor din toate zonele pilot SaveGREEN.
  • Informații la nivel de peisaj cu privire la presiunile asupra conectivității ecologice existente în zonele pilot.
  • Implicarea altor sectoare care utilizează aplicația, rezultând o comunitate de utilizatori mai mare, cu rezultate ușor de transmis.

Platforma aplicației mobile (un sistem GIS cu sursă deschisă) ar trebui să adune date privind utilizarea terenurilor, urmele animalelor sălbatice și barierele din calea faunei, toate fiind detalii cheie pentru studiul comportamentului și impedimentelor ce intervin prin dezvoltarea infrastructurii fără a respecta legislația de mediu.

Aplicația pentru desktop (bazată pe QGIS, sau Quantum GIS) va fi utilizată pentru prezentarea și analiza datelor, precum și pentru administrarea lor. Baza de date spațiale va fi utilizată pentru stocarea datelor și partajarea acestora cu alte sisteme precum CCIBIS – Carpathian Countries Integrated Biodiversity Information System.

CCIBIS oferă spațiu de stocare și o platformă de prezentare a datelor privind biodiversitatea în țările din arcul Carpatic. Datele spațiale pe care le pune la dispoziția părților interesate facilitează procesele de luare a deciziilor și promovează sprijinul pentru politici bazate pe dovezi. Orice parte interesată poate încărca și partaja date destul de ușor.

Aplicația mobilă este, de asemenea, potrivită pentru a fi utilizată și de simpli cetățeni și este deosebit de relevantă în contextul numărului tot mai mare de animale sălbatice (inclusiv urși) care sunt ucise pe drumuri și căi ferate.

Specialiștii din cadrul Asociației Zarand monitorizează speciile din zona pilot Arad-Deva folosind aplicația QField

Aplizația și programul de consolidare a capacităților factorilor interesați vor fi integrate, iar datele obținute în urma muncii de teren și a cercetării vor fi prezentate într-un mod ușor de utilizat.

Sistemul de suport a deciziilor dezvoltat în cadrul ConnectGREEN va fi, de asemenea, utilizat în cadrul SaveGREEN pentru a facilita un dialog structurat cu principalele părți interesate din diferite sectoare. În plus, toate seturile de date suplimentare provenite din activitățile de monitorizare (care urmează să fie integrate în CCIBIS) vor contribui la un proces decizional mai bine fundamentat.

Versiunea finală va fi disponibilă anul acesta.

Urmăriți #SaveGREEN pe canalele noastre de socializare pentru a fi la curent cu noutățile, sau abonați-vă la newsletter-ul disponibil în limba engleză pentru a obține informații despre proiecte!

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunării” este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen
Buget total: 2 681 728,70 euro
Contribuția FEDR: 2 279 469,36 euro

Autori: Eszter Sebestyén, CEEweb, echipa de comunicare SaveGREEN, Florian Borgwardt

Scroll to Top