CLIMĂ ȘI ENERGIE

CUM REZOLVĂM ÎMPREUNĂ CEA MAI MARE PROVOCARE A UMANITĂȚII?

Criza climatică are consecințe de anvergură, afectând totul, de la poli la tropice și de la munți la oceane. Aceasta a dus la apariția unor fenomene meteorologice extreme, inclusiv secete, incendii, inundații și valuri de căldură, și contribuie chiar la distrugerea recifelor de corali. 

În ciuda acestei situații dezastruoase, există speranță. Eforturile individuale sunt esențiale, dar este vital să existe o acțiune colectivă la nivel de comunitate, companii și guverne pentru a face progrese semnificative în atenuarea efectelor schimbărilor climatice.

2020

nivel record al concentrației de dioxid de carbon din atmosfera din ultimii 4 milioane de ani

2023

temperatura medie globală ajunge la 17.18°C, cea mai mare din istoria omenirii

130 mil

de oameni vor fi afectați de schimbările climatice până în 2030 conform analizei Băncii Mondiale

Ce trebuie să avem în vedere?

Tranziția către sursele de energie regenerabilă, reducerea la zero a emisiilor de carbon și investițiile în infrastructuri prietenoase cu mediul sunt dor câteva măsuri necesare pentru a ameliora criza climatică. În ultimii câțiva ani, am asistat la acțiuni fără precedent de a aborda schimbările climatice la toate nivelurile. 

Legătura dintre energie și mediul nostru natural a fost din ce în ce mai recunoscută în ultimii ani. Înainte de criza energetică, era deja evident că această legătură trebuie să primească o atenție mai mare pentru a ne asigura că protecția și regenerarea naturii sunt văzute ca un element esențial pentru agenda climatică. 

Criza energetică continuă să amenințe negativ consumatorii finali, în special pe cei vulnerabili și există pericolul ca necesitatea urgentă de energie să provoace daune pe termen lung și potențial irecuperabile asupra biodiversității.

Împreună cu voi putem acționa să avem o lume în care sustenabilitatea mediului să meragă mână în mână cu tranziția justă către un viitor mai verde, mai sănătos și armonios pentru toți membrii societății.

De la revoluția industrială, activitățile umane, cum ar fi arderea combustibililor fosili, despădurirea și anumite tipuri de creștere a animalelor, au eliberat în atmosferă gaze cu efect de seră, cum ar fi dioxidul de carbon. Acest lucru a dus la o creștere de peste 1°C a temperaturii medii globale, iar nivelurile de gaze cu efect de seră au atins un nivel record în istoria omenirii.

Deși guvernele s-au angajat să ia măsuri în cadrul unei serii de acorduri încheiate începând din 1992, temperatura globală va crește în continuare în următoarele decenii. Iar oamenii de știință sunt de acord că o încălzire mai mare de 1,5°C va avea probabil efecte catastrofale.

Cum acționează WWF - Fondul Mondial pentru Natură?

Facem parte din mișcarea mondială pentru un viitor cu emisii reduse și rezilient la schimbările climatice. Acest viitor presupune stabilizarea nivelurilor gazelor cu efect de seră din atmosferă și luarea de măsuri proactive pentru a ajuta atât oamenii, cât și natura să se adapteze la consecințele crizei climatice. Scopul primordial pe termen lung al activității noastre privind Clima și Energie este de a asigura utilizarea pe scară largă și cât mai eficientă a surselor de energie adecvate și curate, în beneficiul naturii și al comunităților locale.

În România

În România dezvoltăm proiecte de reconstrucție ecologică a zonelor umede, propunem consolidarea managementului siturilor Natura 2000 pentru a include adaptările la schimbări climatice, lucrăm pentru amplificarea conservării pădurilor și biodiversității, promovăm tranziția către sursele de energie regenerabilă în mod echitabil, reducerea la zero a emisiilor de carbon și sprijinim investițiile în infrastructuri prietenoase cu mediul.

În ultimii ani, ne-am implicat profund în procesul de elaborare a politicilor și luare a deciziilor în țara noastră, printr-o analiză amănunțită, oferind soluții clare pe subiecte importante precum: decarbonizarea mixului energetic național, hidroenergie, biomasă forestieră, hidrogen, eficiență energetică sau sărăcie energetică. Am folosit toate oportunitățile relevante de politică națională, cum ar fi Legea Decarbonizării, Strategia Națională de Adaptare la Schimbările Climatice, Strategia Națională a Hidrogenului, Strategia Națională pe Termen Lung pentru Reducerea Emisiilor, Planul Național de Climă și Energie (PNIESC), Planul Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR) sau capitolul RePOWER, doar pentru a numi câteva. 

WWF România deține prezența și legitimitatea de a aborda în mod integrat problematica privind Clima și Energia alături de cea privind Conservarea Naturii.

NE ADRESĂM AUTORITĂȚILOR

Ne adresăm guvernanților pentru a stabili politici ambițioase care să favorizeze o dezvoltare rezilientă la schimbările climatice, o energie curată și regenerabilă pentru toți – și responsabilizăm autoritățile.

COLABORAREA CU MEDIUL DE AFACERI

Sprijinim companiile să își reducă amprenta de carbon și la reducerea impactului lor asupra biodiversității. Colaborăm cu instituțiile financiare pentru a sprijini tranziția către tehnologii de energie regenerabilă și reconstrucție ecologică.

AJUTOR PENTRU ADAPTARE

Ajutăm oamenii și natura să se adapteze la schimbările cauzate de schimbările climatice care nu mai pot fi evitate.

CREAREA DE ALIANȚE PUTERNICE

De la administrația locală, universități și organizații ale societății civile, asociații profesionale sau industriale până la comunități locale, construim alianțe pentru un viitor  mai rezilient, cu emisii reduse.

Newsletter Green Spark BioBalance

Înscrie-te la newsletter-ul GREEN SPARK - Perspective despre biomasă și energie regenerabilă

Share, like and subscribe

Scroll to Top