valorile noastre

VALORI ȘI STANDARDE DE PERFORMANȚĂ ALE WWF

 

Suntem martori la declinul accelerat al naturii și al climei, cu consecințe grave asupra vieții de pe Pământ, inclusiv a noastră.

Misiunea noastră este să construim un viitor în care oamenii să trăiască în armonie cu natura. Pentru a îndeplini această misiune, lucrăm pentru conservarea biodiversității, rețeaua care susține toată viața de pe Pământ. Totodată lucrăm la reducerea amprentei ecologice a umanității și milităm pentru utilizarea durabilă a resurselor naturale care să sprijine generațiile actuale și viitoare.

Sărbătorim și respectăm diversitatea în natură și a oamenilor, a partenerilor și a comunităților cu care lucrăm. Culturile organizaționale și indivizii care reprezintă WWF, sunt uniți într-o singură misiune, un singur nume și un set comun de valori:

  • Curaj: Demonstrăm curaj prin acțiunile noastre, lucrăm pentru schimbare acolo unde este nevoie și inspirăm oamenii și instituțiile să abordeze cele mai mari amenințări la adresa naturii și a viitorului planetei, care este casa noastră.
  • Integritate: Trăim conform principiilor pe care le transmitem și celor din jurul nostru. Acționăm cu integritate, responsabilitate și transparență și ne bazăm pe fapte și știință pentru a ne ghida și pentru a ne asigura că învățăm și evoluăm.
  • Respect: onorăm vocile și cunoștințele oamenilor și comunităților pe care le deservim și lucrăm pentru a le asigura drepturile la un viitor durabil.
  • Colaborare: Creăm impact proportional cu nivelul provocărilor cu care ne confruntăm, prin acțiuni colective și inovație.

PROTOCOALELE, POLITICILE ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE ALE WWF

Fiecare individ, birou și program WWF poartă responsabilitatea fundamentală de a onora valorile, politicile și garanțiile organizației, de a respecta guvernanța și procesele interne pe care le-am construit.

Fiecare birou este responsabil pentru implementarea strategiei WWF în țara în care activează și deține controlul cu privire la strângerea de fonduri și implicarea persoanelor și instituțiilor pe care le consider representative pentru activitatea sa. Celelalte birouri din rețea vor respecta și onora aceste roluri. Odată ce am stabilit o strategie, o poziție sau priorități globale, acționăm și vorbim cu o singură voce si ne punem în slujba naturii, a oamenilor și a generațiilor viitoare.

Pe lângă valorile menționate mai sus, fiecare birou și angajat al WWF este responsabil pentru respectarea următoarelor politici și acțiuni de protecție la care ne-am angajat ca rețea:

Aceasta nu este o listă exhaustivă, sunt cele mai importante politici și măsuri de protecție pentru asigurarea standardului nostru de funcționare în rețea. Echipa executivă a rețelei va examina și stabili orice actualizări ale listei, cu aprobarea Consiliului internațional.

VORBESTE CU NOI

WWF se angajează într-o cultură care le permite oamenilor să verbalizeze în siguranță preocupările privind comportamentul inadecvat din partea angajaților WWF, a partenerilor săi și a persoanelor asociate cu WWF, fără teama de represalii. De asemenea, comunitățile locale sau persoanele din acele comunități care cred că sunt afectate negativ de activitățile WWF sunt binevenite să ne transmită îngrijorările. Reclamațiile pot fi depuse în limba maternă a reclamantului, la biroul local WWF sau chiar aici.

Scroll to Top