SaveGREEN - Zona Pilot TG MURES TG NEAMT

SaveGREEN: cum și de ce monitorizăm fauna în zona pilot Târgu Mureș – Târgu Neamț

Zona Târgu Mureș – Târgu Neamț se întinde de-a lungul a trei județe (Mureș, Harghita și Neamț), făcând legătura între două regiuni istorice importante: Transilvania în vest și Moldova în est. Încorporează o parte din Carpații Orientali, precum și podișurile munților la vest și la est.

Infrastructura liniară de transport care se dezvoltă aici este importantă pentru noi, dar reprezintă în același timp o barieră majoră pentru deplasarea multor specii de Istoria îndelungată a utilizării resurselor naturale din zonă a dus la un amestec de peisaje naturale (în special în munți) și culturale (în special la poalele munților) de mare valoare. Zona acționează ca un coridor ecologic funcțional în cadrul lanțului carpatic extins. SaveGREEN își propune să contribuie în mod semnificativ la conservarea atât a habitatelor esențiale, cât și a conectivității funcționale din zonă.or.                       

Peisaj din valea Mureșului cu Munții Zarand în fundal. (© Zarand)

Provocări legate de conectivitate pentru fauna sălbatică

Conectivitatea structurală poate fi afectată de o gamă largă de factori care împiedică libera circulație a speciilor, cum ar fi: infrastructura de transport, zonele construite și împrejmuite, râurile și barajele canalizate, liniile electrice sau habitatele degradate.           

Intersecția dintre infrastructura verde și cea gri reprezintă punctele critice în care fauna sălbatică trebuie să depășească barierele impuse de om.

În peisajele complexe toate caracteristicile naturale sunt folosite de diferite specii sălbatice pentru a se deplasa liber și în siguranță. Zonele împădurite, gardurile vii și acostamentele, insulele, zonele umede și alte micro-habitate, cum ar fi formațiunile stâncoase și iazurile, constituie o coloană vertebrală verde în cadrul peisajului din Valea Mureșului.                       

Observații preliminare ale urșilor bruni în zona planificată a autostrăzii © Milvus Group & EPC Consultanță de mediu

Acțiuni de monitorizare

Pe parcursul SaveGREEN, echipa de proiect își propune să monitorizeze zonele cheie de conectivitate din zona pilot Târgu Mureș – Târgu Neamț, care sunt amenințate de autostrada planificată. Activitățile de monitorizare au început în acest an și vor continua în 2022. Rezultatele acestor activități de monitorizare vor informa și vor contribui la propunerea unor măsuri adecvate de evitare și atenuare a impactului viitoarei autostrăzi asupra faunei sălbatice, pentru a reduce impactul acesteia asupra vieții sălbatice.

Până în prezent, rezultatele preliminare au arătat o prezență ridicată a mamiferelor mari în zonă, cu o multitudine de observații a urmelor de urși, precum și prezența căprioarelor, mistreților și, în mod surprinzător, a unui râs solitar, care trece printr-o zonă de coridor situată în apropierea așezărilor umane.

Râs solitar, care trece printr-o zonă de coridor situată în apropierea așezărilor umane. © Milvus Group

Activitățile de teren vor continua și pe parcursul restului proiectului SaveGREEN. Rezultatele acestora vor fi cruciale pentru înțelegerea presiunilor și amenințărilor actuale la nivel de peisaj și vor permite propunerea de măsuri adecvate pentru menținerea coridoarelor existente și defragmentarea peisajelor deja fragmentate.

Urme de urs brun observate în zona pilot Târgu Mureș – Târgu Neamț în 2021 © Milvus Group

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunării” este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Website: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen
Buget total: 2 681 728,70 euro
Contribuția FEDR: 2 279 469,36 euro

Autori: EPC Consultanță Mediu, WWF România

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Ioana Ismail, Manager proiect SaveGREEN, WWF-România, [email protected] +40 723.332.543
Bianca Ștefănuț, Specialist comunicare, WWF-România, [email protected], +40 730.098.722

Scroll to Top