SaveGREEN

"Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice
de importanță transnațională din bazinul Dunarii"

Proiectul SaveGREEN are ca temă centrală coridoarele ecologice din Munții Carpați și lanțurile muntoase din regiunea dunăreană.

În prezent, coridoarele ecologice sunt amenințate de lipsa unei planificări adecvate a inițiativelor de dezvoltare economică. Infrastructura liniară de transport, dezvoltarea urbană, agricultura și silvicultura intensive, precum și managementul intensiv al resurselor de apă pot afecta funcționalitatea coridoarelor ecologice, pot cauza accidente rutiere și pot duce la scăderea ratei de reproducere a speciilor cheie și a eficienței serviciilor ecosistemice de care depindem cu toții. 

Obiectivele proiectului

SaveGreen project visual

Prin îmbunătățirea cooperării transdisciplinare între conservarea naturii, managementul resurselor naturale, transport și planificare teritorială, SaveGREEN va îmbunătăți coerența infrastructurii verzi în văile din Munții Carpați, Alpi și Balcani. 

Cum va face asta? Prin planificarea și implementarea armonizată a măsurilor de atenuare a impactului negativ al dezvoltării economice.   

Ce vom dezvolta în cadrul proiectului:


– Planuri operaționale trans-sectoriale locale în zonele pilot și acțiuni premergătoare implementării lor
– Metodologie standardizată pentru monitorizarea faunei
– Set de instrumente pentru aplicații tehnice
– Program de consolidare a capacității, inclusiv realizarea unui manual cu exemple de bune practici
– Declarație politică comună la nivel înalt: pentru menținerea și refacerea coridoarelor ecologice din regiunea Dunare-Carpați, elaborată împreună cu EUSDR și Convenția Carpatica. Declarația are scopul de a dezvolta și susține o abordare coordonată a planificării spațiale și conservarea naturii la nivel trans-sectorial și trans-național
– Recomandări pentru inlcuderea măsurilor de atenuare în procesele politice la nivel national și european
– Ateliere transnaționale pentru schimb de experiență tehnică
– Conferința internațională pe subiectul infrastructură verde și implicații în infrastructură de transport
– Evenimente de instruire pentru autoritățile publice și factori de interes che

SaveGREEN coridoare ecologice Valea Mureșului
Zone pilot SaveGREEN

Zonele pilot în care se desfășoară proiectul

1. Pădurea Kobermausser (Austria)
2. Pöttsching, Coridorul Alpi – Carpați (Austria)
3. Regiunea transfrontalieră Beskydy-Kysuce (Cehia-Slovacia)
4. Regiunea transfrontalieră Novohrad-Nógrád (Slovacia-Ungaria)
5. Regiunea Zakarpattia (Ucraina)
6. Valea Mureșului (Arad-Deva, România)
7. Valea Mureșului (Târgu Mureș-Târgu Neamț, România)
8. Coridorul Rila-Verila-Kraishte (Bulgaria)

Bazându-se pe rezultatele proiectelor anterioare realizate cu susținerea Interreg DTP – adică TRANSGREEN, ConnectGREEN și HARMON – proiectul SaveGREEN va identifica, colecta și promova cele mai bune soluții pentru protejarea coridoarelor ecologice – inclusiv monitorizarea eficienței măsurilor de reducere a impactului asupra acestora. Pe baza planificării teritoriale integrate, proiectul va contribui la formularea de recomandări pentru acțiuni concrete și pentru elaborarea de politici publice. 

Proiectul se desfășoară între 1 iulie 2020 – 31 Decembrie 2022.

Parteneri

Austria: WWF Central and Eastern Europe, Environment Agency Austria
Bulgaria: Black Sea NGO Network; Bulgarian Biodiversity Foundation
Republica Cehă: Friends of the Earth, Olomouc branch; Transport Research Centre
Ungaria: CEEweb for Biodiversity; Szent Istvan University
România: Zarand Association;  EPC Environmental Consulting Ltd.; WWF Romania
Slovacia: WWF Slovakia; Slovak University of Technology in Bratislava – SPECTRA Centre of Excellence of EU

Parteneri strategici asociați:

Austria: Ministerul Austriac al Transportului, Inovării și Tehnologiei; Ministerul Federal al Sustenabilității și Turismului | Bulgaria: Ministerul Agriculturii, Hranei și Pădurilor, Agenția Executivă pentru Păduri; Întreprinderea de Stat de Sud-Vest – Blagoevgrad | Republica Cehă: Ministerul Mediului; Agenția pentru Conservarea Naturii | Franța: Rețeaua Europeană pentru Infrastructură și Ecologie – REIE (Infrastructure and Ecology Network Europe – IENE) | Germania: Ministerului Mediului și Protecției Consumatorului al Landului Bavaria | Grecia: EGNATIA ODOS S.A. | Ungaria: Compania Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii S.R.L; Ministerul Agriculturii; Directoratul Parcului Național Dunăre-Ipoly | România: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor | Slovacia: Agenția de Stat pentru Conservarea Naturii; Ministerul Mediului; Ministerul Transporturilor și al Construcțiilor; Compania Națională de Autostrăzi | Ucraina: Întreprinderea de Stat Institutul de Cercetare al Infrastructurii Rutiere de Stat M.P. Shulgin – DerzhdorNDI SE; Departamentul de Ecologie și Resurse Naturale al Administrației Regionale Transcarpatia

REZULTATELE PROIECTULUI

 
 
Partenerii proiectului s-au reunit la Conferința finală a proiectului SaveGREEN unde au discutat în detaliu despre experiențele din cele 8 zone pilot din România, Austria, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Ucraina și Slovacia, dar și despre:
🌍 Starea globală a conectivității ecologice și eforturile de conservare a acesteia
📜 Transpunerea cunoștințelor științifice în măsuri și politici publice
🇪🇺 Conectivitatea ecologică în cadrul Pactului Verde European și al Strategiei 2030 privind biodiversitatea
 
🤝Cooperarea transectorislă și transfrontalieră care au avut loc pe parcursul proiectului vor ajuta la implementarea măsurilor concrete care să asigure integritatea și reziliența ecosistemelor la nivel de peisaj pentru a spori conservarea biodiversității.

O serie de materiale au fost realizate pentru a oferi cele mai bune practici de integrare a infrastructurii verzi în dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport, ținând cont de toate sectoarele implicate.

Poți consulta următoarele materiale în limba engleză și/sau română:

1. Metodologie de standardizare a monitorizării conectivității ecologice – EN (A Methotodoly for Standardised Monitoring of Ecological Connectivity)

2. Plan operațional intersectorial Târgu- Mureș – Târgu-Neamț – RO (Local Cross-Sectoral Operational Plan)

3. Toolkit for Ensuring Sustainable Use and Management of Green Infrastructure in Strategic Environmental Assessments (SEA) and Environmental Impact Assessments (EIA) – EN

 

Proiect co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Buget total: 2 681 728,7 euro. Contributia FEDR: 2 279 469,36 euro

SaveGREEN logo

Vă invităm să cititi despre proiect pe pagina web SaveGREEN

și să urmăriti #SaveGREEN pe canalele sociale

Noutăti

Fii la curent cu ultimele noutăți ale proiectului SaveGREEN

Obstacol pe râul Tișovița

România – pe harta țărilor care eliberează râurile de obstacole

WWF-România se implică în mișcarea cunoscută la nivel mondial sub numele de dam removal – înlăturarea obstacolelor de pe râuri. (foto: obstacol pe râul Tișovița) Proiectele de reconstrucție ecologică desfășurate de WWF-România de-a lungul anilor atestă preocuparea noastră pentru asigurarea conectivității laterale a râurilor (reconectarea acestora cu zonele umede și luncile

Citește mai multe
SaveGREEN coridoare ecologice Valea Mureșului

Anunţ de achiziţie – Servicii de grafica si machetare materiale realizate în cadrul proiectului SaveGREEN – „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunarii”

Anunţ de achiziţie – Servicii de grafica si machetare materiale realizate în cadrul proiectului SaveGREEN – „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunarii”

Citește mai multe
Scroll to Top