Conferința de lansare a proiectului de revizuire a planului de management al Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița

WWF România, în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA, lider de proiect, au susținut, în data de 6 iunie 2022, la Sasca Montană, județul Caraș-Severin, conferința de lansare a proiectului “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 50 de persoane, reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale, ai autorităților și instituțiilor publice din Banat, alături de parteneri media și exponenți ai comunităților locale.
În cadrul conferinței au fost prezentate atât obiectivul general al proiectului – crearea premiselor pentru îmbunătățirea/menținerea stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița și siturile Natura 2000 suprapuse, prin revizuirea planului de management, cât și obiectivele specifice – actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse, conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000 și întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului, dorindu-se îmbunătăţirea gestionării zonelor vizate de proiect.
Planul de management al unei arii naturale protejate descrie și evaluează situația prezentă a acesteia, definește obiectivele și stabilește un cadru de acțiune în scopul conservării si protejării diversității biologice, în special a habitatelor și speciilor de plante și animale pentru care arealul a fost declarat arie protejată, reglementând activitățile care pot fi desfășurate pe teritoriul acesteia.
Revizuirea planului de management pentru Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse este un proces participativ, așa cum a subliniat și doamna Raluca Peternel, manager de proiect – “Este nevoie de aportul tuturor factorilor implicați – autorități, reprezentanți ai comunităților locale, nu doar a celor din unitatea de implementare a proiectului. Planul de management obținut trebuie să fie unul echilibrat, care să poată fi implementat atât în beneficiul biodiversității, cât și al locuitorilor din zonă”.
Conferința a fost presărată cu prezentări despre subiecte precum habitatele forestiere și acvatice, protecția carstului și a peșterilor și aportul pe care acest proiect il poate aduce dezvoltării sustenabile a comunităților locale din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.

Proiectul Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat se va derula până în decembrie 2023 și are o valoare totală de  20,772,680.20 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 2014-2020.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:

Cristina Curelea, Expert comunicare, WWF-România, [email protected], +40 730.098.105

Scroll to Top