PĂDURI

Pădurea înseamnă mai mult decât lemnul pe care îl produce. Ea reprezintă un ecosistem în care numeroase specii de plante și animale trăiesc în armonie. Ea protejează oamenii împotriva indundațiilor, a alunecărilor de teren, împiedică deșertificarea și protejează terenurile agricole. Ea ajută comunitățile locale să-și păstreze „cultura lemnului” dezvoltată de-a lungul generațiilor.

În România avem acum aproximativ 7 milioane de hectare de păduri. Misiunea noastră este să le conservăm pentru a ne menține biodiversitatea, clima și a crește bunăstarea oamenilor. De aceea luptăm împotriva despăduririlor și a degradării pădurilor, care sunt amenințări critice la adresa planetei, a animalelor sălbatice și a milioanelor de oameni ce depind în mod direct sau indirect de ele pentru a supraviețui.

Misiunea noastră
Conservăm pădurile României pentru a ne menține biodiversitatea, clima și a crește bunăstarea oamenilor

Ce facem

 • Am fost primul ONG din România care a demarat procesul de identificare și de protejare strictă a pădurilor virgine și cvasi virgine din România. Până acum am întocmit documentația necesară pentru circa 50.000ha de pădure. Dintre acestea, 15.000ha sunt deja incluse în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și cvasi virgine, iar restul sunt în proces de evaluare. Am inițiat și susținut includerea în patrimoniul universal UNESCO a 24.000ha de păduri virgine.
 • Luptăm pentru conservarea a 10% din pădurile țării până în 2030, adică a 700.000ha, în scopul menținerii biodiversității, a conservării fondului genetic și a proceselor naturale de care depindem.
 • Vrem să extindem suprafețele ocupate de păduri în România. Ne ocupăm de reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere degradate. Avem proiecte prin care vrem să includem în fondul forestier național 500.000ha de păduri noi, regenerate natural. Vrem să împădurim terenurile degradate și să înființăm perdele forestiere.
 • Luptăm împotriva exploatării ilegale a lemnului prin dezvoltarea și implementarea unor soluții fezabile și eficiente. Susținem măsurarea corectă a lemnului și controlul la prima plasare în piață; prioritizarea planurilor de control ale autorităților pe criterii obiective și transparente; identificăm care sunt riscurile cele mai mari care ar putea favoriza ilegalitățile și dezvoltăm soluții practice pentru a le atenua; și susținem un sistem de trasabilitate a lemnului, SUMAL, eficient și transparent.
 • Susținem aplicarea unui management forestier responsabil, bazat pe identificarea Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare și aplicarea unor măsuri de management specifice, care să protejeze valorile de mediu, sociale și culturale. Am sprijinit până acum identificarea a 2,7mn ha de astfel de păduri, care asigură conservarea de specii și habitate rare sau amenințate și peisaje forestiere intacte.
 • Propunem măsuri compensatorii pentru proprietarii privați care își conservă pădurile. Susținem antreprenoriatul și comunitățile locale, care aduc valoare adăugată utilizării lemnului.
 • Promovăm certificarea conform standardului FSC (Forest Stewardship Council) a lemnului pentru a ne asigura că folosim produse din lemn obținut din păduri în care s-a aplicat un management responsabil.
 • Susținem o rețea de arii protejate administrată eficient, pentru a asigura conservarea habitatelor forestiere de importanță comunitară și a speciilor dependente de acestea. Vrem să eliminăm orice presiune sau amenințare la adresa conectivității lor sau a integrității lor ecologice.
Situatia actuală
În România avem acum 7 milioane de hectare de păduri​

Modul în care lucrăm

 • Rolul nostru este să facilităm dialogul și să generăm soluții eficiente pe termen lung, pentru conservarea biodiversității.
 • Ne ocupăm de conservarea pădurilor într-un mod integrat, care ține cont și de implicațiile economice și sociale ale măsurilor de conservare. Ne bazăm pe date și metode fundamentate științific (studii, sondaje, etc) și pe informații verificate.
 • Facem publice problemele identificate prin documente de poziție, petiții, scrisori deschise și campanii. Propunem apoi soluții concrete și fezabile.
 • Facem tot posibilul pentru a-i include pe toți cei afectați într-un fel sau altul de conservarea pădurilor în identificarea și implementarea măsurilor care vor fi luate.
 • Acționăm fie local, aplicat, prin proiecte concrete în anumite zone, fie național, prin strategii și planuri legate de bună guvernanță și de legislație adecvată.
 • Dialogăm deschis și transparent cu toți cei alături de care putem reduce presiunile asupra pădurilor și găsi soluții pentru conservarea și managementul lor responsabil: autorități, mediu de afaceri, mediu academic, instituții de cercetare, comunități locale, alte ONG-uri.
 • Colaborăm cu autoritățile în cadrul proiectelor de conservare pe care le implementăm la nivel local sau național. Lucrăm prin intermediul unor protocoale și parteneriate specifice, cu scopul de a genera schimbările necesare pentru un management responsabil al pădurilor.
 • Monitorizăm constant procesele legislative pentru a preveni măsuri cu impact negativ asupra mediului sau care contravin legislației și principiilor europene de conservare a pădurilor. Propunem modificări legislative cu scopul conservării pe termen lung a biodiversității și proceselor naturale.

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole

Cadastrul Apelor poate susține protejarea ecosistemelor acvatice

Realizarea „cadastrului apelor”, anunțată săptămâna trecută de Ministerul Mediului, pune o cărămidă importantă în construcția proiectului prin care România vrea să-și protejeze 10% din habitatele naturale terestre și marine, în conformitate cu obiectivul stabilit în Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2030. Pe lângă cele aproximativ 700.000 de hectare de păduri care

Citește mai multe

Amprenta digitală a transporturilor de lemn va deveni realitate

EN Conceptul de amprentă digitală a transporturilor de lemn, susținut de WWF de câțiva ani, urmează să devină realitate ca urmare a contractului pe care Ministerul Mediului l-a semnat săptămâna trecută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Scopul principal al proiectului este de a avea într-un an de

Citește mai multe
Scroll to Top