OptFor-EU

Decizii smart pentru gestionarea durabilă a pădurilor | Ianuarie 2023 - Decembrie 2026

Proiectul OptFor-EU dorește să dezvolte împreună cu administratorii de păduri și alte părți interesate de ecosistemele forestiere, un sistem de sprijinire a deciziilor (DSS – decision support system) care să le ofere opțiuni adecvate de adaptare la schimbările climatice și de identificare a soluțiilor de atenuare a efectelor acestor schimbări, pentru a optimiza serviciile ecosistemice forestiere (FES) folosind soluțiile bazate pe știință (inclusiv decarbonizarea) și pentru a îmbunătăți reziliența pădurilor și capacitățile acesteia de a atenua schimbările climatice în Europa.

Sunt necesare reduceri semnificative ale emisiilor antropice și creșteri ale rezervoarelor de CO2 pentru a atinge pragul de 1,5° pentru încălzirea globală stabilit în Acordul de la Paris și pentru a atinge obiectivul de neutralitate climatică al Pactului Verde European până în 2050.

Stocarea de CO2 ce poate fi furnizată de păduri, inclusiv de pădurile seculare, compensează parțial creșterea emisiilor de CO2 antropice, oferind un tampon pe scară largă pentru schimbările climatice.

În funcție de caracteristicile lor și de circumstanțele locale, cum ar fi practicile de management sau serviciile ecosistemice, pădurile pot varia de la absorbante nete de CO2 la surse.

Proiectul „OPTimising FORest management decisions for a low-carbon, climate resilient future in Europe (OptFor-EU)” va construi un Decision Support System (DSS) pentru a oferi managerilor forestieri și altor părți interesate opțiuni relevante adaptate pentru optimizarea decarbonizării și a altor activități forestiere. Servicii ecosistemice (FES) în toată Europa.

Pe baza exploatării surselor de date existente, a utilizării de noi indicatori esențiali de atenuare a pădurii și a relațiilor dintre factorii climatici, răspunsurile forestiere și serviciile ecosistemice, OptFor-EU are cinci obiective specifice:

Furnizarea unei caracterizîri îmbunătățite a Nexusului Pădure-Climă și a FES;
Să utilizeze modelarea proceselor orientată către utilizatorul final;
Să împuternicească utilizatorii finali ai pădurilor să ia decizii informate pentru a spori reziliența și decarbonizarea pădurilor;
Să furnizeze un nou serviciu DSS; 
Să creeze legături între diferite priorități strategice ale UE, știință solidă și părți interesate din sectorul forestier și al pădurilor.

Bazată pe o abordare cerere-ofertă, metodologia combină un proces interactiv de consolidare a datelor, modelare și co-dezvoltare a soluțiilor alături de administratorii de păduri și alți actori implicați în practică în toate tipurile de păduri europene. DSS va fi proiectat și testat în 8 domenii de studiu de caz, pentru a oferi un serviciu gata de utilizare, aproape de operațional (TRL7) la nivel european, în timp ce un plan de adoptare și adoptare de către utilizatori va maximiza impactul societal și al afacerii.

Finanțat de programul Uniunii Europene Horizon Europe, în baza acordului de grant nr. 101060554. Opiniile și opiniile exprimate sunt totuși doar ale autorilor și nu reflectă neapărat cele ale Uniunii Europene sau ale Agenției Executive pentru Cercetare Europeană. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

Vă rugăm să rețineți că acesta este site-ul web temporar al proiectului, cel principal va fi gata în aprilie/mai 2023.

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

Scroll to Top