FSC

FSC pune capăt dezasocierii cu HS, dar nu putem presupune automat existența unor practici responsabile

Decizia de a pune capăt dezasocierii cu HS Timber Group (HS), anunțată pe 2 noiembrie de Forest Stewardship Council (FSC), vine după aproape patru ani în care grupul a încercat să îndeplinească cerințele impuse de Condițiile Cadru FSC pentru Grupul Schweighofer.

Compania nu a demonstrat încă, în mod transparent, că are un sistem due diligence solid în ceea ce privește întregul  lanț de custodie a lemnului, care să garanteze că a corectat în întregime lipsurile și neregulile identificate. Prin urmare, HS trebuie să ia măsuri urgente ca să-și întărească sistemele de politici și de due diligence, pentru a asigura conformitatea cu spiritul și litera legii, cu standardele etice și cu normele internaționale.

De-a lungul procesului de reasociere, WWF și-a exprimat de mai multe ori îngrijorarea legată de performanța HS Timber Group în diverse domenii, unde rămân încă riscuri potențiale:

 • Dacă HS a făcut suficiente progrese pentru a rezolva problema zonelor de risc major în ceea ce privește aprovizionarea cu lemn recoltat ilegal (mai ales în cazul lemnului din România provenit din depozitele diferiților comercianți – cca 75% din lemn provine din aceste surse – sau a gaterelor care vând cherestea din Ucraina), corelat cu riscurile specifice la nivel național legate de recoltarea ilegală a lemnului precum autorizațiile de exploatare, reglementările privind exploatarea lemnului, cerințele de mediu, comercializarea și transportul, determinarea volumelor – supraîncărcarea transporturilor, etc. De precizat că aceste probleme au fost ignorate în mod sistematic de HS în cadrul lanțului său de aprovizionare cu lemn, ceea ce a contribuit semnificativ la realizarea dezasocierii.
 • În ceea ce privește Responsabilitatea Socială Corporativă a HS Timber Group, care include condiții specifice pentru „a evita orice implicare directă, indirectă sau printr-o gravă neglijență în orice  formă de practici de corupție, frauduloase, coercitive, coluzive, abuzive și obstrucționiste”, o multitudine de aspecte problematice și de actualitate trebuie în continuare să fie rezolvate:
  • Controalele efectuate de autoritățile competente române au dus la confiscarea a mii de metri cubi de lemn și la amenzi aplicate HS pentru încălcarea legii referitoare la trasabilitatea lemnului. Chiar în urmă cu câteva săptămâni, instanța din România a respins un apel făcut de HS pentru a anula o contravenție legată de comerțul și transportul ilegal de lemn, cu comentariul: „Protecția mediului este o obligație de la care nimeni nu se poate sustrage dacă omenirea vrea ca viața pe planetă să continue fără producerea unor dezastre ecologice de mare amploare”.
  • O sancțiune recentă dată de Consiliul Concurenței din România pentru încălcarea regulilor legate de competiție din România și Uniunea Europeană (ex: Consiliul Concurenței a observat că regulile competiției erau încălcate de acorduri încheiate și/sau practici concertate prin care se elimina concurența în cadrul licitațiilor „pentru a adjudeca masa lemnoasă la cel mai mic preț posibil, de cele mai multe ori, în detrimentul statului care încasa mai puțini bani”). HS a recunoscut în final aceste practici ilegale doar după 10 ani de investigații, așa că a beneficiat de o reducere a amenzilor și a convenit asupra unei înțelegeri pe cale amiabilă. Investigația Consiliului Concurenței acoperă doar unele cazuri și metode și ia în calcul doar o scurtă perioadă a activităților HS. Prin urmare, este firesc să ne întrebam dacă nu cumva au fost încălcate regulile de concurență și în afara acestei perioade, și prin alte mecanisme.
  • WWF a solicitat informații și a aflat că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a deschis un dosar de urmărire penală împotriva HS, care este încă în desfășurare, pentru următoarele infracțiuni: deturnarea licitațiilor publice, evaziune fiscală, concurență neloială și exploatare ilegală.
  • În 2018 WWF Austria a depus, la autoritatea competentă din Austria, o plângere împotriva HS pe baza Regulamentului European Privind Lemnul (EUTR). Scopul EUTR este să împiedice intrarea lemnului tăiat ilegal pe piața UE. Potrivit rapoartelor ONG-urilor, HS și alte companii austriece sunt suspectate că ar fi implicate în activități neconforme cu EUTR. Procedura de reclamație este încă în desfășurare. 

Așteptările noastre de la HS Timber Group

HS trebuie să ia măsuri imediate pentru a-și consolida politica și sistemele de due diligence în conformitate cu Condition Framework (Cadrul de Condiții), care se aplică pe termen lung.

Considerăm că anumite acțiuni specifice pe termen scurt ale HS sunt necesare în legătură cu asigurarea unui cadru transparent de implicare a factorilor interesați:

 • Să-și consolideze, printr-un proces participativ, sistemele de due diligence și de lanț de custodie pentru a adresa în mod eficient toate riscurile specifice privind exploatările ilegale și afectarea valorilor ridicate de conservare din cadrul lanțului său de aprovizionare.
 • Să asigure transparența deplină a sistemului de due diligence instituit, în special în ceea ce privește riscurile identificate și măsurile de atenuare corespunzatoare, adoptate de către grup.
 • Să reia procesul pentru o revizuire legală independentă a proprietății terenurilor și compensarea proprietarilor legali care au suferit în cadrul proceselor ilegale de restituire a terenurilor. HS ar trebui (i) să se consulte cu factorii interesați pentru a determina dacă entitatea juridică propusă și observatorul independent sunt adecvați și lipsiți de orice conflict de interese; (ii) să se angajeze proactiv în returnarea terenului și în compensarea proprietarilor legali pentru a îndeplini punctul 3.2 din Cadrul de Condiții.
 • Să asigure transparența deplină a Programului de Conformitate ca urmare a deciziei nr. 71/14.12.2020 a Consiliului Concurenței, care a constatat că regulile de concurență au fost încălcate.

Așteptările noastre de la FSC

FSC trebuie să se asigure că procesele sale, prin care părțile interesate pot ridica probleme legate de risc și pot căuta acțiuni în consecință și rezoluții, funcționează bine și sunt transparente. WWF a semnalat încă de anul trecut că procesul de consultare a părților interesate, coordonat de FSC, nu a abordat toate problemele ridicate. Au fost făcute ajustări la modul în care condițiile trebuiau îndeplinite fără o consultare transparentă a părților interesate. În legătură cu validitatea revizuirii independente a dreptului de proprietate asupra terenurilor, făcută pentru a îndeplini cerința din Cadrul de Condiții, WWF și-a exprimat îngrijorarea dacă lipsa conflictului de interese a fost stabilită în mod corespunzător. Din câte știm, nu au avut loc consultări publice cu părțile interesate, pentru a stabili dacă entitatea juridică propusă era adecvată și lipsită de conflict de interese. Mai mult, niciun alt observator independent nu a fost implicat în proces pentru o a doua opinie juridică, ignorând astfel Cadrul de Condiții, așa cum a fost inițial stabilit.

Prin urmare, FSC trebuie să demonstreze că își va îmbunătăți în mod constant procedurile, inclusiv în ceea ce privește propriul rol, atunci când este vorba despre Politica FSC pentru Asociere. Valoarea FSC depinde de bunele practici, care se bazează frecvent pe gradul de implicare a părților interesate, iar credibilitatea sistemului este garantată de acestea și de transparența procesului.

Așteptările noastre de la clienții potențiali și existenți ai HS

WWF recomandă companiilor să nu evalueze HS ca furnizor cu risc scăzut și să continue contractele de furnizare doar dacă au absolută încredere că propriile sisteme de due diligence sunt suficient de robuste pentru a atenua toate riscurile. Aceasta ar trebui să includă întrebări explicite cu privire la îndeplinirea de către HS a punctelor incluse în Cadrul de Condiții pentru a pune capăt dezasocierii. Încheierea procedurii de dezasociere cu FSC nu înseamnă că HS respectă automat toate standardele FSC sau că aceasta poate vinde imediat produse etichetate cu marca FSC. Sunt recomandabile audituri suplimentare pentru a confirma dacă acțiunile corective au fost puse în practică.

WWF va continua să monitorizeze operațiunile HS Timber Group în Europa Centrală și de Est, pentru a se asigura că acesta ia măsurile necesare pentru a face afaceri legale, responsabile și durabile într-o perioadă plină de riscuri pentru climă și biodiversitate. Politicile HS ar putea influența pozitiv reglementările și practicile din sectorul lemnului dacă ar răspunde pe deplin cerințelor unei practici de afaceri exemplare. Acum sunt necesare mai multe detalii și transparență, pentru a arăta că această promisiune poate fi îndeplinită.

Scroll to Top