Paduri

Statul trebuie să aloce fonduri pentru păduri, altfel ilegalitățile vor continua

Cea mai mare problemă a gestionării pădurilor din România este subfinanțarea lor. Tăierile ilegale, distrugerea habitatelor forestiere, acvatice și de orice fel, reprezintă consecințe ale acestor lipsuri. Din păcate, soarta pădurilor este în mare parte în mâna unei singure autorități, care este de fapt responsabilă cu sectorul agricol.

Finanțarea pădurilor din România depinde de banii europeni care se regăsesc în fondurile alocate prin Politica Agricolă Comuna (PAC), respectiv Planul Național Strategic 2023-2027, unde însă acestea sunt prea puțin luate în considerare.

Ca autoritate care gestionează fondurile, Ministerul Agriculturii propune alocarea unor sume extrem de mici și insuficiente pentru măsuri care vizează finanțarea pădurilor. Cel mai grav este că nu se dau fonduri pentru conservarea biodiversității și pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu în ariile protejate de interes european (siturile Natura 2000).

Solicitările WWF

Considerăm că prin actualele propuneri de alocări financiare din PAC nu sunt îndeplinite obiectivele de mediu și climă urmărite atât în această politică de dezvoltare rurală, cât și în Strategia Europeana de biodiversitate.

În consecință, solicităm o reașezare a alocării fondurilor în funcție de nevoile reale privind dezvoltarea rurală și îndeplinirea obiectivelor de climă și mediu pe care România și le-a asumat. De asemenea, solicităm și inițierea unei măsuri privind finanțarea rețelei de arii naturale protejate Natura 2000 în România.

Fără o reconsiderare a pădurilor în implementarea PAC la nivel național, ne vom confrunta în continuare cu acutizarea tăierilor ilegale de păduri, cu probleme privind conservarea biodiversității și, nu în ultimul rând, cu incapacitatea îndeplinirii obiectivelor de climă asumate la nivel european.

Încă o dată, așa cum se întâmplă încă din 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, proprietarii care dețin proprietăți în ariile protejate vor fi constrânși să suporte din propriul buzunar respectarea măsurilor specifice, restrictive, care sunt necesare conservării speciilor și a habitatelor.

Cu scopul de a iniția o măsură care să asigure fonduri pentru conservarea habitatelor și a speciilor din siturile N2000, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS) lucrează la elaborarea unui studiu care vizează tocmai evaluarea pierderilor de venit pentru proprietarii de păduri din aceste situri. În contextul actual, acest studiu nu reprezintă însă decât un efort suplimentar și bani publici irosiți.

Ne dorim cu toții aer curat, biodiversitate, lemn, poteci, păduri virgine, comunități tradiționale, însă nu am înțeles nici acum că trebuie să finanțăm eforturile de conservare ale pădurii. Nu vom putea niciodată să combatem eficient tăierile ilegale, să protejăm pădurile virgine și cvasivirgine, să conservăm pădurile valoroase fără să alocăm fonduri pentru aceasta.

Foto: WWF România / Mihai Constantineanu

Scroll to Top