Să utilizăm biomasa sustenabil

Tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon poate fi realizată într-un mod sustenabil

WWF împreună cu Habitat for Humanity și Agenția de Energie din Plovdiv au început implementarea unui nou proiect în Bulgaria, România și Ungaria, având ca obiectiv utilizarea sustenabilă a biomasei și atenuarea presiunii pe păduri.

De ce este important să găsim o alternativă?

De-a lungul anilor, WWF a promovat tranziția echitabilă și graduală către o economie cu emisii scăzute de carbon, unde arderea biomasei joacă un rol major. Modelele existente de producere a energiei prezintă o serie de riscuri, ducând la compromisuri asupra calității aerului, distrugerii habitatelor naturale și fac din ce în ce mai inaccesibilă energia necesară pentru încălzirea locuințelor. 

Mai mult, utilizarea și producția de energie sunt responsabile pentru 75% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. În același timp, pădurile din UE absorb echivalentul a aproape 10% din toate emisiile de gaze cu efect de seră ale UE în fiecare an. În acest context, în zonele rurale și orașele mici din România, consumul de lemn de foc (ca parte a biomasei ce provine din silvicultură) este deseori evaluat ca atribut ce caracterizează sărăcia. În România, aproximativ 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc sau alte resturi vegetale, la care se adaugă instituții (școli, primării, spitale etc.). De multe ori instalațiile de încălzire (în cele mai  multe cazuri, sobe) au un randament scăzut, iar pierderile de energie sunt mari. 

Pădurile au un impact pozitiv asupra climei capturând dioxidul de carbon din atmosferă.  În timp ce arderea biomasei forestiere poate avea un impact negativ din cauza eliberării unor cantități semnificative de dioxid de carbon, oamenii de știință sunt de acord că, în ceea ce privește emisiile, folosirea biomasei reziduale reprezintă o opțiune mai bună față de combustibilii fosili.  Dar nu ne putem permite să tăiem pădurile încontinuu, deoarece pentru a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, care reprezintă o țintă ambițioasă la nivelul UE, trebuie să creștem suprafețele de păduri, și implicit și capacitatea de sechestrare a carbonului. Criterii naționale stricte pentru utilizarea biomasei sunt necesare în țările din centrul și estul Europei, inclusiv Bulgaria, unde se preconizează o creștere semnificativă a utilizării biomasei pentru nevoile energetice în următorii 10 ani. 

Georgi Stefanov, Directorul departamentului de Climă și Energie la WWF

Ce va face WWF?

Ca urmare a consultărilor cu părțile interesate din sectorul forestier și energetic  și construind pe baza bunelor practici identificate în regiune, WWF va dezvolta recomandări pentru introducerea unor criterii mai stricte  pentru a asigura utilizarea sustenabilă a biomasei. Țările UE sunt obligate să-și revizuiască planurile climatice pentru 2030 până în anul 2023, precum și strategiile pe termen lung privind clima până în 2050, în anul 2025. Având în vedere că o parte din problemele care duc la poluarea aerului și a sărăciei energetice nu pot fi adresate prin măsuri legislative, WWF oferă următoarele soluții:

  • Crearea de centre de diseminare a cunoștințelor și schimb de experiență. Vor fi dezvoltate platforme online unde municipalități, cetățeni și firme pot împărtăși experiențele lor practice despre cum au redus utilizarea biomasei sau  consumul de energie. În acest fel, vor fi colectate  cele mai bune practici care au potențialul de a fi implementate la scară largă.
  • Demonstrarea de soluții fezabile la nivel local. În Europa Centrală și de Est nu există soluții care să reducă dependența gospodăriilor (în mare parte sărace) de lemnul de foc. De aceea, astfel de gospodării din Bulgaria, România și Ungaria vor putea aplica pentru un program al cărui buget total este de 100.000 euro pentru a demonstra soluțiile fezabile la nivel local.
  •  Ajutor pentru  municipalități. Bunele practici  și experiențe colectate vor fi selectate într-un set de instrumente ce va veni în sprijinul localităților. Acesta va fi disponibil în limba bulgară, maghiară, română, precum și în engleză.


Proiectul LIFE Bio-Balance este finanțat prin mecanismul LIFE Climate Management and Information Program. Acesta va continua activitățile din proiectul BioScreen, implementat cu sprijinul Ministerului Mediului din Germania, prin programul European Climate Initiative (EUKI).

Scroll to Top