dsc_9049_c_cristian_mititelu_raileanu_wwf_2

Seminar internaţional: Alternative pentru navigaţia sustenabilă pe Dunărea Inferioară

WWF – Fondul Mondial pentru Natură, Programul Dunăre-Carpaţi (WWF DCP), organizează în data de 12 octombrie, la Academia Română, seminarul internaţional Alternative pentru navigaţia sustenabilă pe Dunărea Inferioară.

Dunărea Inferioară, de la Porţile de Fier la Marea Neagră, este cel mai lung sector al fluviului fără baraje şi cel mai important din punct de vedere al bogăţiilor naturale, din întregul Bazin al Dunării. În acelaşi timp, Dunărea este Coridorul VII de Transport, cuprins în programele TEN-T şi NAIADES ale UE.

Obiectivele seminarului sunt:
– Să analizeze alternativele curente de îmbunătăţire a navigaţiei pe Dunărea Inferioară, din perspectiva impactului asupra mediului;
– Să ofere posibilitatea iniţierii unui dialog activ între experţii naţionali şi internaţionali pe probleme de transport şi protecţie a mediului cu privire la promovarea unor planuri sustenabile de transport pe apele interioare (TAI), în special pe Dunărea Inferioară;
– Să aducă în atenţia oamenilor politici şi a factorilor de decizie aspectele importante în ceea ce priveşte infrastructura şi alternativele la planurile de TAI;
– Să ofere posibilitatea implicării în aceste discuţii unei comunităţi mai largi, activă în domeniul TAI şi protejării / conservării mediului, cu scopul de a analiza provocările referitoare la găsirea unor soluţii echilibrate în ceea ce priveşte dezvoltarea în aceste două domenii.

În deschiderea oficială, vor adresa alocuţiuni: Academician Ionel Haiduc, Preşedintele Academiei Române, Dna. Lucia Ana Varga, Secretar de Stat, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Dl. Alexandros Galiatatos, Secretar de Stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care vor prezenta stadiul dezvoltării planurilor de TAI în România, şi Dl. Mike Baltzer, Director al WWF DCP, care va prezenta punctul de vedere al WWF cu privire la impactul proiectelor de navigaţie asupra mediului înconjurător.

Participanţii vor fi reprezentanţi de la: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Academia Română, Academia Română de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Universitatea Bucureşti, Administraţia Naţională Apele Române, Agenţii Judeţene de Protecţie a Mediului, WWF-DCP, WWF Germania, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Autoritatea Ştiinţifică CITES, Institutul Naţional Delta Dunării, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Geologie Marină şi Geoecologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, specialişti români şi străini.

Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoană de contact Dana Carataş, responsabil comunicare, tel. 0724.522.512, e-mail [email protected].

Scroll to Top