earth

Planeta vie?

Bucureşti, 24 octombrie 2006: În România, consumul de resurse naturale şi stilul de viaţă depăşesc cu mult capacitatea de suport a ecosistemelor naturale, se arată în raportul „Planeta Vie“, publicat astăzi de WWF, organizaţia internaţională care lucrează în scopul conservării naturii. În acest context, deciziile actuale de alocare a fondurilor pentru proiecte majore de infrastructură şi dezvoltare regională vor avea consecinţe pe termen lung atât la nivel naţional, cât şi global.

România, viitor membru al UE, este un „concurent“ serios pentru celelalte ţări ale UE în care consumul depăşeşte cu mult posibilităţile de regenerare ale resurselor naturale. România are un capital natural impresionant, cu mult peste celelalte ţări UE. Cu toate acestea şi în ciuda veniturilor mult mai mici comparativ cu cele de la nivel european, în România consumul de resurse şi cantitatea de deşeuri generate sunt mari, situându-se peste capacitatea de regenerare naturală a mediului înconjurător. Efectele vor fi resimţite nu numai la nivel naţional, de generaţiile viitoare, ci şi, cumulat, la nivel internaţional, afectând oameni şi locuri din întreaga lume.

Raportul prezintă impactul asupra mediului comparativ cu biocapacitatea, pentru ţările şi continentele lumii. Astfel, în anul 2003, impactul asupra mediului în România era de 2.4, iar biocapacitatea de 2.3. În Europa (ţările UE), impactul asupra mediului este de 4.8, în timp ce biocapacitatea de 2.2. Comparativ, în ţările care nu aderat încă la UE, impactul este de 3.8, în timp ce biocapacitatea este de 4.6.

„Rezultatele raportului WWF „Planeta Vie“ 2006 subliniază faptul că este extrem de important ca fondurile care urmează să fie alocate de UE să fie investite în proiecte de dezvoltare durabilă. Aceste investiţii trebuie să asigure creşterea nivelului de trai din România, dar şi scăderea consumului de resurse şi producerii de deşeuri.“, a afirmat Luminiţa Tănasie, WWF Programul Dunăre-Carpaţi România.

Există numeroase domenii în care se poate asigura creşterea nivelului de trai şi, în acelaşi timp, scăderea consumului de resurse. Spre exemplu, consumul de energie în România este aproape dublu comparativ cu celelalte ţări ale UE – o moştenire a ineficienţei acestui domeniu, din perioada comunistă. Creşterea nivelului de trai, odată cu scăderea consumului de resurse naturale, se poate face prin investiţii inteligente în echipamente de producere a energiei, dar şi prin construirea / amenajarea clădirilor pentru eficientizarea lor din punct de vedere energetic. Importanţa alocării fondurilor pentru proiecte de infrastructură durabilă este accentuată şi de faptul că infrastructura care se va dezvolta cu aceste resurse financiare va afecta consumul de resurse în deceniile următoare.

După cum reiese din raportul „Planeta vie“ 2006, în ritmul actual, omenirea va ajunge să consume până în 2050 resursele naturale a două planete – dacă aceste resurse nu se vor fi epuizat deja. Raportul confirmă şi tendinţa de dispariţie a biodiversităţii, semnalată şi în rapoartele anterioare.
De exemplu, raportul arată că numărul speciilor de vertebrate s-a redus cu o treime în 33 de ani, din 1970 în 2003. În acelaşi timp, consumul de resurse naturale al omenirii a crescut până la punctul în care Planeta Pământ nu mai poate face faţă în lupta pentru regenerarea resurselor.

„Omenirea se află într-o situaţie extrem de gravă din punct de vedere ecologic, consumând resurse naturale într-un ritm mult mai rapid decât cel necesar pentru regenerare“, a afirmat James Leape, Directorul general al WWF. „Consecinţele sunt predictibile şi înfricoşătoare.“, a adăugat Leape.

-//-

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi: WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoană de contact Luminiţa Tănasie, coordonator program, tel. 0744.163.283, e-mail: [email protected]

Informaţii suplimentare:

  • „Planeta Vie“ este un raport anual realizat de WWF, în colaborare cu Societatea pentru Zoologie din Londra şi Global Footprint Network, în care se prezintă situaţia ecosistemelor naturale din întreaga lume. Ca şi în cele 6 ediţii anterioare, raportul descrie situaţia biodiversităţii la nivel mondial şi presiunea pe care consumul de resurse naturale al omenirii îl exercită asupra biosferei.
  • Raportul utilizează doi indicatori:
    – indexul planeta vie (Living Planet Index), care evaluează sănătatea ecosistemelor planetei;
    – impactul asupra mediului (ecological footprint), care măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra acestor ecosisteme.
  • Indexul planeta vie, cu ajutorul căruia s-au analizat peste 1300 specii de vertebrate din întreaga lume – 695 specii terestre, 344 de apă dulce şi 274 de specii marine – arată că speciile terestre au cunoscut un declin cu 31%, cele de apă dulce cu 28%, iar speciile marine cu 27%.
  • Indexul impactul asupra mediului arată că presiunea exercitată asupra ecosistemelor s-a triplat între anii 1961 şi 2003. Raportul arată că, în anul 2003, cererea de resurse a depăşit biocapacitatea planetei cu 25%. În raportul anterior (realizat pe baza datelor din 2001), procentul era 21%. Emanaţiile de dioxid de carbon, în urma utilizării combustibililor fosili, este componenta care a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere – de mai bine de 9 ori din 1961 până în 2003.
  • Versiunea integrală a raportului, în limba engleză, este disponibilă la http://www.panda.org/ro/news_facts/publicatii/index.cfm?uNewsID=84140.
Scroll to Top