Schi în România, dar nu în ariile naturale protejate!

WWF Programul Dunăre-Carpaţi România solicită Camerei Deputaţilor să elimine din proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii 526/2003* locaţiile care afectează Parcurile Naturale şi Naţionale. În forma sa actuală, aprobată de Senat, proiectul de lege** prevede construirea de staţiuni şi pârtii de schi în 11 Parcuri Naţionale şi Naturale din România.

Încă din anul 2005, în urma dezbaterilor privind implementarea Legii 526/2003, Coaliţia ONG Natura 2000 România – prin intermediul secretariatului asigurat de WWF – atrăgea atenţia asupra unor situaţii conflictuale între aplicarea acestei legi şi prevederile a două acte normative în vigoare. Astfel, foarte multe dintre locaţiile alese pentru amenajarea sau dezvoltarea pârtiilor incluse în programul Superschi în Carpaţi intrau în conflict de utilizare cu terenurile specificate în Legea 5/2000 referitoare la Planul de amenajare a teritoriului naţional şi cu regimul ariilor naturale protejate reglementat prin O.U.G 236/2000, aprobată şi modificată prin Legea 462/2001.

Actualul proiect de lege prevede un număr şi mai mare de locaţii în care ar urma să se implementeze programul, rebotezat Schi în România. Astfel, vor fi afectate: Parcurile Naţionale Munţii Rodnei, Ceahlău, Piatra Craiului, Retezat, Călimani, Cheile Bicazului-Hăşmaş, Domogled-Valea Cernei, Munţii Semenic-Cheile Caraşului; Parcurile Naturale Munţii Maramureşului şi Bucegi şi Geoparcul Dinozaurilor-Ţara Haţegului. Bogăţia naturală a acestor parcuri, varietatea florei şi a faunei, vor avea de suferit din cauza lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii, de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor, precum şi a structurilor de primire turistică. În plus, multe dintre aceste zone urmează să fie propuse pentru lista siturilor Natura 2000 şi vor face astfel parte din reţeaua ecologică de arii protejate a Uniunii Europene.

WWF a realizat o hartă care evidenţiază locaţiile incluse în programul Superschi în Carpaţi şi ariile naturale protejate care vor fi afectate de acesta.

În unele dintre aceste zone, cum ar fi Padina-Peştera-Valea Ialomiţei, din Parcul Natural Bucegi, există deja proiecte, în diferite stadii. Aici, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a realizat un proiect de înfiinţare a unei staţiuni montane şi a unei pârtii de schi, proiect care în prezent se află în procedura de acordare a avizului de mediu.

„Ariile naturale protejate din România trebuie protejate şi în realitate, nu doar pe hârtie şi de dragul armonizării cu legislaţia europeană“, a afirmat Luminiţa Tănasie, reprezentantul WWF. „Un proiect de o asemenea amploare, cum este Schi în România, trebuie implementat după o atentă evaluare a beneficiilor economice, dar şi a efectelor asupra mediului. Ar fi importantă şi analiza unor proiecte similare care s-au dezvoltat, spre exemplu, în Bulgaria, şi care nu au avut rezultatele scontate.“

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoane de contact Luminiţa Tănasie, coordonator program, tel. 0744.163.283, e-mail: [email protected] sau Dana Carataş, responsabil comunicare, tel.: 0724.522.512, e-mail: [email protected].

Scroll to Top