Umbelliferus sp. Retezat National Park, Romania

Evaluarea modului de gospodărire al ariilor protejate din România (cu metodologia RAPPAM*)

* Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management – Evaluarea Rapidă şi Prioritizarea Managementului Ariilor Protejate

Raportul prezintă rezultatele unui seminar de evaluare a eficienţei managementului ariilor protejate în 25 de parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţii ale biosferei din România. Evaluarea s-a făcut pe două grupe mari: grupa parcurilor naţionale şi cea a parcurilor naturale, care include şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Scroll to Top