earth in night

Raportul „Planeta vie“

Raportul „Planeta vie“ este o evaluare periodică a sănătăţii ecosistemelor la nivel mondial, realizată de WWF. Acesta descrie modificarea biodiversităţii la nivel mondial şi presiunea pe care consumul de resurse naturale al omenirii îl exercită asupra biosferei.

Raportul utilizază doi indicatori:

  • Indexul planeta vie, care evaluează sănătatea ecosistemelor planetei şi
  • Impactul asupra mediului (ecological footprint), care măsoară presiunea pe care omenirea o exercită asupra acestor ecosisteme. 
Scroll to Top