Licitație servicii pentru sesiuni de training oferit Echipelor de Intervenție pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora

În cadrul proiectului „Îmbunătățirea coexistenței dintre oameni și carnivore mari în Europa prin comunicare și cooperare transfrontalieră” (EUROLARGECARNIVORES, Activitatea B.8, numărul proiectului: LIFE16 GIE/DE/000661)

WWF România, cu sediul în Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29, Sector 5, București, invită furnizorii de servicii interesați să participe la contractrea serviciilor menționate anterior, prin elaborarea și transmiterea unei oferte tehnice și a unei propuneri financiare, în conformitate cu termenii de referință de mai jos.

Data limită pentru transmiterea ofertei este 27 decembrie 2021. Oferta se poate trimite prin e-mail la adresa: [email protected]
Pentru informații suplimentare cu privire la acest proiect, contactați: Gavril Marius Berchi, [email protected], tel. 0736 377 517.

Scroll to Top