Protectie stricta 10%

Propunerile WWF pentru identificarea și desemnarea zonelor de protecție strictă pentru păduri

Susținem decizia Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) privind demararea procesului de identificare a zonelor potențiale de protecție strictă, în acord cu îndrumările Directoratului General pentru Mediu din cadrul Comisiei Europene.

În acest sens, am trimis săptămâna trecută o scrisoare către MMAP în care am inclus propunerile WWF cu privire la criteriile ce ar trebui urmărite în procesul de identificare și desemnare a zonelor de protecție strictă. Criteriile se referă la habitatele forestiere și la suprafețele din fondul forestier național, ținând cont de valorile ridicate de conservare specifice la nivel național și de principiul rolurilor multiple de protecție.

Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2030 urmărește ca cel puțin 10% din zona terestră a UE și 10% din zona maritimă a UE să se afle sub o protecție strictă. În acest context, WWF a susținut protejarea a 10% din pădurile țării până în 2030 (adică cca 700.000 ha), în scopul menținerii biodiversității, a conservării fondului genetic și a proceselor naturale de care depindem.

Credem că este necesară instituirea unui cadru legislativ care să asigure nu doar funcționarea mecanismelor financiare de compensare și despăgubire pentru proprietarii terenurilor cărora le sunt impuse restricții privind mobilizarea resurselor, dar și implementarea unor măsuri care să vizeze o tranziție justă pentru comunitățile locale afectate în mod indirect prin instituirea regimului de protecție și care, în mod tradițional, sunt angrenate în prelucrarea și valorificarea acestor resurse naturale.

Propunerile trimise vizează o abordare strategică integrată privind funcționarea coerentă a procesului de desemnare a acestor suprafețe, în concordanță cu direcțiile strategice de acțiune și obiectivele de rezultat cuprinse în Strategia Națională pentru Păduri (SNP30), aprobată la sfârșitul anului trecut.

Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea este susținută prin Investiția 3.2 Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030, investiție inițiată și susținută de WWF în cadrul procesului de dezvoltare a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru România.

Resursele padurii - grafica
Tranzitie justa - grafica
Scroll to Top