SUMAL 3.0 este șansa pentru simplitate, transparență și eficiență

Lansarea SUMAL 3.0, o variantă îmbunătățită a sistemului electronic de urmărire a trasabilității lemnului, este într-adevar absolut necesară. Prin monitorizările periodice, atât în teren cât și utilizând aplicația Inspectorul Pădurii, WWF a atras deja atenția asupra vulnerabilităților sistemului existent.

Din analiza proiectului de ordonanță, remarcăm trei asumări notabile pentru SUMAL 3.0:

  1. Rezolvarea problemei „fraudării declarației provenienței materialelor lemnoase” prin utilizarea aplicației mobile în mod offline;
  2. Instituirea bazei pentru operaționalizarea „amprentei digitale a transporturilor” de lemn, adică a sigiliului electronic al încărcăturii, măsurarea digitală automatizată și verificarea expeditivă a cantităților de lemn transportate;
  3. Operaționalizarea sistemului de monitorizare a vegetației forestiere bazat pe exploatarea imaginilor satelitare și supravegherea video a circulației materialelor lemnoase.

Odată dezvoltată și implementată în SUMAL 3.0, aceasta soluție digitală va elimina practic posibilitatea realizării transporturilor multiple utilizând aceleași documente, va elimina transporturile fictive și supraîncărcarea, adică fraudarea declarației cantităților transportate, care este cel mai frecvent mod de operare folosit pentru introducerea în piață a lemnului recoltat ilegal.

Atragem atenția că, potrivit Strategiei Naționale pentru Păduri (SNP30), SUMAL 3.0 este doar o componentă a sistemului informațional integrat pentru păduri. Aceasta ar trebui însă să poată îndeplini și alte funcționalități astfel încât să poată susține o dezvoltare durabilă a întregului sector forestier. Iată de ce am trimis o adresă Ministerului Mediului, cu o serie de propuneri tehnice privind funcționalitățile pe care ar trebui sa le poată îndeplini arhitectura SUMAL 3:

  • Colectarea și prelucrarea de date și informații care privesc gestionarea pădurilor, piața lemnului din România și evaluarea valorii adăugate prin lanțurile valorice verticale de prelucrare a lemnului;
  • Înregistrarea și evidența informațiilor privind proveniența lemnului, trasabilitatea, circulația și comercializarea materialelor lemnoase;
  • Măsurarea digitală expeditivă a volumului asistat de Inteligenta Artificială și instituirea unui sigiliu electronic a transporturilor care să permită identificarea /recunoașterea unicității încărcăturii în cazul sortimentelor de lemn brut;
  • Furnizarea de informații pentru dezvoltarea sistemelor due diligence proprii operatorilor și comercianților pentru punerea în aplicare a prevederilor legislației Uniunii Europene în domeniu;
  • Furnizarea de informații pentru evaluarea de risc proprie autorităților competente și pentru orientarea controlului pe baza evaluărilor de risc;
  • Furnizarea de informații de interes public privind proveniența lemnului, trasabilitatea, circulația și comercializarea materialelor lemnoase prin platforma „Inspectorul Pădurii”;
  • Controlul digital privind proveniența, trasabilitatea, circulația și comercializarea sortimentelor de lemn brut, până la prima lor transformare în alte sortimente de materiale lemnoase.

Ne dorim ca procesul de modernizare a sistemului de trasabilitate să fie transparent și participativ, iar noul SUMAL 3.0 să răspundă și nevoilor de adaptare  și conformare la noile prevederi legislativ europene „Deforestation-free”.

Scroll to Top