Doboraturi de vant

Schimbările climatice obligă România să-și modifice practicile forestiere

România are nevoie de soluții tehnice pentru a-și proteja pădurile de efectele devastatoare ale schimbărilor climatice, arată o analiză făcută de WWF în cadrul proiectului regional ClimaFORCEE LIFE. Aceste soluții trebuie ulterior promovate și implementate în practicile forestiere, astfel încât impactul fenomenelor extreme să fie limitat și perturbările generate de acestea să poată fi gestionate.

Mai multe fenomene naturale extreme afectează în prezent pădurile, determinând doborâturi de vânt și de zăpadă, atacuri ale insectelor de scoarță, defolieri, incendii de pădure, ploi înghețate, viituri-fenomene torențiale sau avalanșe.

Ca să înțeleagă mai bine realitatea de pe teren, WWF a realizat un chestionar legat de principalele perturbări (hazarde naturale) care afectează stabilitatea ecosistemelor forestiere din România, la care au participat specialiști implicați în activitatea forestieră: administrarea pădurilor, cercetare, autoritate de control în domeniul forestier și de mediu, administrații de arii protejate și ONG-uri.

Rezultatele inițiale arată că 80% dintre participanți s-au confruntat cu astfel de fenomene în activitatea profesională, acestea necesitând o abordare diferită în gospodărirea pădurilor. Efectele perturbărilor sunt costisitor de remediat și cu impact major pe termen mediu și lung asupra componentei sociale, economice și de mediu.

Rezultatele finale, care vor duce la elaborarea ghidului de bune practici pentru managementul pădurilor, vor fi dezbătute în cadrul grupurilor de lucru și a consultărilor publice organizate la nivel național și regional.

Context:

Schimbările climatice reprezintă o caracteristică la nivel planetar. Acestea s-au manifestat permanent de-a lungul existenței planetei și determină, în timp, modificări ale diferiților parametrii climatici de la o regiune la alta.

Problemele cu care ne confruntăm în momentul de față, la nivel regional sau național, sunt generate de o modificare accelerată a parametrilor climatici, impactul acestor schimbări fiind resimțit inclusiv la nivelul pădurilor.

Despre proiect:

WWF derulează proiectul regional LIFE19 CCA/SK/001276  CLIMAFORCEELIFE care, la nivelul României, urmărește identificarea principalelor fenomene climatice extreme care afectează pădurile din România, analiza modelelor de management forestier existente la nivel regional și elaborarea unui ghid de bune practice pentru managementul pădurilor în raport cu fenomenele climatice extreme identificate.

Foto: Livia Cimpoeru

Scroll to Top