Brichete eco fabricate din resturi de lemn, la fabrica Plimob din Sarasau, folosite drept combustibil pentru foc. România.

WWF: Utilizarea sustenabilă a biomasei forestiere, esentială pentru atenuarea schimbărilor climatice

WWF demarează proiectul BioScreen, prin care își propune să obțină o imagine mai clară a disponibilului și consumului de biomasă forestieră, ca sursă pentru producția de energie utilizată pentru a atinge obiectivele de decarbonare până în 2030 și 2050. WWF va analiza și dezvolta criteriile de durabilitate privind utilizarea biomasei și va testa diferite scenarii în orașe-pilot pe parcursul celor doi ani de proiect. 

Necesitatea proiectului a apărut din cauza riscurilor tot mai mari de creștere a utilizării  biomasei lemnoase pentru producerea de energie. Această practică ineficientă poate avea consecințe grave asupra climei, pădurilor și comunităților locale vulnerabile care depind de lemn. În România circa 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc, conform Strategiei Energetice a României.

„Ne dorim ca biomasa din păduri introdusă pe piață în scopuri energetice să îndeplinească criterii de durabilitate care să ia în considerare dezvoltarea comunităților locale și conservarea biodiversității”

Antoanela Costea, coordonator tehnic BioScreen în România.

Biomasa ca sursa de energie este partea bio­degra­da­bilă a deşeurilor sau reziduurilor din agri­cul­tură, silvicultură, precum şi a deşeurilor indus­triale – cum ar fi rumegușul rezultat în urma prelucrării lemnului într-o fabrică de mobilă. Mai mult, este o sursă de energie regenerabilă și este considerată „neutră” din punctul de vedere al emisiilor de carbon, deși datele științifice arată ca arderea lemnului eliberează aproape la fel de mult dioxid de carbon ca gazul. Astfel, biomasa a ajuns să joace un rol important în mixul energetic al statelor membre, fiind și unul dintre instrumentele de realizare a obiectivelor generale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Biomasa pentru energie (bioenergia) continuă să fie principala sursă de energie regenerabilă în UE, cu o pondere de aproape 60%.

Prin BioScreen WWF își propune să realizeze o analiză a potențialului de producție și utilizare a biomasei în România. În plus, WWF se angajează să inițieze dialogul public între părțile interesate, pentru a discuta riscurile utilizării sporite a biomasei din lemn. În urma analizei și discuțiilor, WWF România va dezvolta și promova criteriile de durabilitate privind utilizarea biomasei pentru a fi incluse în cadrul legal și implementate de către autoritățile competente. 

Nu în ultimul rând, proiectul își propune să stimuleze evaluarea planurilor naționale de climă și energie din România, Bulgaria și Ungaria, care ar trebui actualizate în conformitate cu cele mai recente date științifice privind utilizarea biomasei pentru producția de energie. De asemenea, vor fi dezvoltate alternative pentru orașe-pilot dependente de utilizarea lemnului de foc, din cele trei țări, implicând atât reprezentanți locali, cât și naționali, din domeniul tehnic și sfera politică.

Proiectul BioScreen este implementat de birourile WWF din România, Bulgaria și Ungaria, de Agenția pentru Energie Plovdiv și de Fundația pentru Cooperare Politică Regională în Energie și Infrastructură, Ungaria (Fundația REKK), cu sprijinul Ministerului Mediului din Germania, prin programul European Climate Initiative (EUKI).

Scroll to Top