Amprenta digitală a transporturilor de lemn va deveni realitate

Conceptul de amprentă digitală a transporturilor de lemn, susținut de WWF de câțiva ani, urmează să devină realitate ca urmare a contractului pe care Ministerul Mediului l-a semnat săptămâna trecută în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Scopul principal al proiectului este de a avea într-un an de zile un sistem digital inovator pentru supravegherea, monitorizarea și controlul fondului forestier și a circulației materialelor lemnoase, capabil să genereze în mod automat alerte și să integreze date în timp real de la toate sursele integrate.

Considerăm că autoritățile au făcut pași concreți semnificativi pentru a respecta firul roșu stabilit prin Strategia Națională pentru Păduri 2030 (SNP 30) și sperăm ca „amprenta digitală” pe care o vor dezvolta va duce la realizarea unui SUMAL 3 performant, care va închide breșele pe care WWF le-a tot evidențiat.

Îndeplinirea obiectivelor de mai sus este condiționată de respectarea prevederilor relevante incluse în Caietul de Sarcini și de răspunsul primit de WWF în urma solicitărilor de clarificări:

  • Sistemul trebuie să includă o soluție de măsurare a încărcăturii acolo unde aceasta este vizibilă, cu o marjă de eroare acceptabilă ce va fi stabilită în cursul etapei de analiză, în toate cazurile va semnaliza atunci când pe vehicul nu sunt încărcate materiale lemnoase, deși este emis aviz de însoțire.
  • Sistemul trebuie să poată compara cantitatea estimată încărcată în vehiculul care a trecut prin punctul de supraveghere cu volumul înscris în aviz și dacă este posibil să identifice numărul de piese și grupele de specii.
  • Sistemul trebuie să poată estima, cu o marja de eroare acceptabilă, volumul încărcat pe vehicul, orice discrepanță între încărcătura și cantitatea consemnată în aviz urmând a fi semnalată.
  • Estimarea volumului transportat efectiv și surprins în punctele de supraveghere se va face in conformitate cu cele mai bune practici din domeniu fiind acceptate toleranțe de până la 20% din volumul înscris din aviz. Se dorește un sistem asistat de IA (inteligența artificială) ce va fi antrenat pentru a reduce erorile de estimare.
  • Este obligatorie implementarea în cadrul sistemului, a posibilității de măsurare a volumului de lemn transportat și compararea automata a cantităților măsurate cu cele declarate de operator. Totodată pentru eficientizarea sistemului, acesta trebuie să poată genera alerte atunci când este înregistrată o diferență între volumele declarate și cele măsurate de sistem.

Toate acestea au loc în contextul în care Parlamentul dezbate zilele acestea aprobarea unui nou Cod Silvic, care sperăm că va institui o noua arhitectură a sistemului de combatere a exploatărilor ilegale, cum a fost asumată deja prin SNP 30.

Dacă autoritățile continuă să dezvolte proiectele începute, pentru a putea folosi tehnici moderne de monitorizare și control, și instituie reformele administrative asumate pentru silvicultură, credem că țara noastră poate închide cu succes procedura de infringement pe care Comisia Europeană a deschis-o împotriva României încă din 2020. Mai mult, SUMAL ar putea deveni un model de urmat deoarece recoltările ilegale de lemn și lemnul nefiscalizat afectează toate țările, nu doar pădurile din România.

Scroll to Top