LIFE with BISON

Proiectul de reintroducere a zimbrilor în munții țarcu intră într-o nouă fază

Cu mai puțin de 300 de exemplare libere, împrăștiate în trei situri izolate din țara noastră, reintroducerea zimbrului este crucială pentru recuperarea rolurilor vitale ale megafaunei dispărute, cum ar fi îmbunătățirea ciclului nutrienților din ecosisteme și menținerea pajiștilor deschise și a mozaicului ecologic amenințat de abandonul rural din România.

Obiectivul proiectului

Principalele obiective ale proiectului includ elaborarea unei strategii naționale și a unui plan de acțiune pentru gestionarea speciei în România, acesta din urmă fiind un pas important spre o abordare unitară și un management sustenabil al zimbrilor la nivel național, creșterea populației și extinderea arealului speciei prin translocarea a cel puțin 40 de indivizi în Munții Țarcu. 

Vom pune accentul pe conviețuirea cu natura și pe colaborare – pentru comunitățile locale este benefic să se folosească de oportunitățile aduse de prezența zimbrului în zonă, pentru a se dezvolta prin turism sustenabil și prin intermediul unor afaceri prietenoase cu mediul.

Politici publice

      Activitatea are ca scop stabilirea unui cadru general pentru conservarea și gestionarea zimbrului la nivel național, rezultând în elaborarea unei strategii naționale și a unui planul național de acțiune pentru conservarea speciei.

      Reintroducerea unei specii în fosta ei arie de răspândire este un instrument din ce în ce mai important utilizat de către organizațiile de conservare din întreaga lume pentru a contracara pierderea biodiversității și impactul schimbărilor climatice.

CONSERVARE ȘI MONITORIZARE

Pachetul de lucru urmărește să consolideze viabilitatea pe termen lung a populației de zimbrui existente în Munții Țarcu prin creșterea dimensiunii și a diversității genetice a acesteia prin eliberarea a minimum 40 de indivizi, pe baza unor criterii ecologice și sociologice ale capacității de suport, o revizuire anuală a ratelor de natalitate și mortalitate, examinarea diversității genetice în populația sălbatică.

 • Atingerea unei populații de cel puțin 250 de zimbri în libertate în Munții Țarcu până în 2027
 • Translocarea a cel puțin 40 de indivizi atent selectați;
 • Selecția adecvată a indivizilor, susținută de analize genetice și formarea de grupuri sociale -grupuri / turme de zimbri coerente din punct de vedere social înainte de translocare
 • Transporturi și eliberări treptate ale exemplarelor, care să reducă la minimum stresul
 • Elaborarea unor studii privind capacitatea de suport ecologic și social a zonei, care vor oferi o bază solidă pentru monitorizarea și gestionarea impactului revenirii zimbrului
 • Dezvoltarea unor protocoale de monitorizare îmbunătățite

COEXISTENȚĂ ȘI ECOTURISM

Este necesar ca obiectivele de conservare ale proiectului să poată fi susținute pe termen lung prin minimizarea conflictelor cu populația locală și maximizarea beneficiilor aduse de revenirea zimbrului. Acest lucru va fi realizat prin asigurarea unei coexistențe reușite a zimbrilor cu oamenii care locuiesc sau utilizează zonele în care aceasta specie a fost sau va fi reintrodusă, prin gestionarea conflictelor potențiale, în cazul în care acestea apar, și prin dezvoltarea unei economii puternice, bazate pe natură.

 • Pentru o coexistență om-zimbru reușită, va fi elaborat un ghid pentru dezvoltarea comunităților ”bison-smart” în România și vor fi puse bazele unor planuri locale de coexistență cu zimbrii, bazate pe principiile ”wildlife-smart”, inclusiv protocoale de intervenție
 • Pentru evitarea, minimizarea și compensarea adecvată a pagubelor produse de zimbru asupra proprietății oamenilor – se vor stabili un sistem de compensare și o metodologie de evaluare a pagubelor, un memorandum de înțelegere sau acorduri formale semnate cu 2 unități de gestionare a fondului forestier, memorandum de înțelegere sau mai multe acorduri formale semnate cu cel puțin 6 administratori de unități de management cinegetic suprapuse pe aria proiectului.
 • Pentru evitarea și minimizarea potențialelor accidente între zimbri și vehicule, pe drumul european E70, vor fi montate panouri de avertizare și tehnologie inovatoare de gard virtual, în punctele identificate ca fiind cu potențial risc de coliziune
 • Atragerea unui număr mai mare de vizitatori în zonă, prin creșterea profilului acesteia pe harta destinațiilor de călătorie în natură și prin investiții în îmbunătățirea unităților de cazare și a facilităților de observare a vieții sălbatice
 • Responsabilizarea comunităților locale în vederea extinderii și împărțirii veniturilor provenite din turismul care valorifică prezența zimbrului în zonă și din alte tipuri de afaceri inovatoare
 • Stabilirea unor mecanisme de finanțare inovatoare pentru a acoperi pe termen lung costurile măsurilor de coexistență.

COMUNICARE ȘI EDUCAȚIE

Obiectivul general al acestui pachet de lucru este de a obține un nivel ridicat de implicare și sprijin deplin din partea principalelor părți interesate, sensibilizarea publicului și diseminarea progreselor și a rezultatelor obținute în cadrul proiectului la nivel național și internațional. Pentru a trece de la conștientizare la susținere, este important să transformăm conținutul specific proiectului și cunoștințele teoretice despre zimbru și ecologia acestuia în povești care să ajungă la sufletul publicului.

 • Creșterea gradului de conștientizare și a sprijinului pentru revenirea zimbrului în rândul principalelor părți interesate
 • Acceptarea sporită a prezenței zimbrilor de către populația locală și conștientizarea modului de evitare a conflictelor
 • Sprijin sporit pentru revenirea faunei sălbatice și resălbăticire, la nivel local, național și internațional
 • Zona va fi recunoscută ca o destinație turistică de înaltă calitate cu impact redus asupra naturii
 • Generația tânără va fi atrasă și implicată prin intermediul unor activități educaționale, tabere și activități de mentorat

Credit foto: Bogdan Comănescu, Adrian Grancea, Gabriele Retez, Some Dudes

Parteneri

Proiectul ”LIFE with Bison” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin LifeProgramme.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a CINEA. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acesta.

ECHIPA PROIECTULUI:

Adrian Grancea – manager proiect – [email protected]

Cristian Papp – coordonator departament ”Specii sălbatice și arii protejate” – [email protected]

Gabriele Retez – expert tehnic – [email protected]

Laura Coca – expert politici publice – [email protected]

Cristina Curelea – ofițer comunicare – [email protected]

Oana Mondoc – specialist dezvoltare comunități și inovație – [email protected]

Matei Miculescu – ranger – [email protected]

Daniel Hurduzeu – ranger – [email protected]

Mihai Velescu – ranger – [email protected]

Mirela Feneș – ranger – [email protected]

Scroll to Top