Păduri virgine: plan de management pentru situl UNESCO Cheile Nerei-Beușnița

Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița adăpostește unele dintre cele mai sălbatice și naturale făgete din Carpați. Prin decizia Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO din 12 iulie 2017, de la Cracovia, o suprafață de 4 292,3 hectare de pădure seculară de fag din cadrul parcului, inclusă într-o zonă tampon de 5 959.9 hectare, a fost introdusă în patrimoniul natural UNESCO, pentru a-i fi păstrată deosebita valoare universală.

Componenta nominalizată UNESCO este inclusă în zona de protecție strictă a Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița. Însă, impacturile antropice existente și posibil exercitate nu au fost evaluate la nivelul fiecărei componente, astfel încât, până acum, nu au putut fi elaborate măsurile specifice de management.

În cadrul proiectului POIM Cheile Nerei-Beușnița, se vor determina, inventaria și carta impacturile antropice asupra ecosistemelor cuprinse în componenta sitului, urmând să fie elaborate măsurile de management necesare care să asigure diminuarea acestora și să garanteze menținerea valorii universale unice care a dus la nominalizarea UNESCO. Aceste măsuri vor cuprinde și o latură de conștientizare a populației locale și a turiștilor și încă una care va viza ecoturismul din zonă.

Despre situl UNESCO Cheile Nerei-Beușnița

Datorită limitelor naturale aflate pe culmi și localizării într-o zonă montană izolată și greu accesibilă, dinamica naturală a zonei nu a fost perturbată, de-a lungul secolelor. Singurele excepții înregistrate au fost legate de folosirea codrilor ca adăpost de către sătenii zonei, în timpul invaziilor turcilor, și de traversarea lor, ocazională, de către păstori și de animalele lor. (Turcu and Merce, in Kirchmeir et Kovarovics 2016)

Specia dominantă de arbori este fagul (Fagus sylvatica). Valoare excepțională a sitului este dată de exemplarele spectaculoase de alun turcesc (Corylus colurna) și tisă (Taxus baccata), de multitudinea speciilor termofile de influență ilirică, submediteraneeană și balcanică, precum și de prezența numeroaselor peșteri și izvoare petrifiante cu formare de travertin. Toate acestea dau o notă unică suprafeței aflate în patrimoniul UNESCO și întregului parc național.

Speciile de fungi precum Hericium coralloides și Oudemansiella mucida sunt indicatori clari ai gradului înalt de naturalitate ce caracterizează aceste făgete seculare. Zona este foarte importantă și datorită faptului că aici au fost identificate, până în prezent, peste jumătate din speciile de orhidee spontane prezente în România. Alte specii protejate, întâlnite frecvent, sunt Ruscus hypoglossum (cornișor) și R. aculeatus (ghimpe).

Hartă sit UNESCO Cheile Nerei-Beușnița

Proiectul „Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat“ este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Proiect implementat de Asociația WWF România – partener 1, împreună cu R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA – lider de parteneriat și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” – partener 2

Proiectul are o valoare totală de 20,772,680.20 lei.

Termen de implementare: 31 decembrie 2023

Foto: WWF România/Cristian Bădoiu; INCDS Timișoara

Scroll to Top