CHEILE NEREI - BEUȘNIȚA

“Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița și ariile naturale de interes comunitar și național suprapuse prin revizuirea planului de management

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

WWF-România, împreună cu partenerii – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” și  R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA – lider de proiect – au început implementarea proiectului “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea și menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor din Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa şi siturile Natura 2000 suprapuse, prin revizuirea planului de management.
Se urmărește actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate, în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse. Alți factori vizați sunt conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000 și întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului, în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului naţional şi a siturilor Natura 2000.

Despre Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița

Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița este o arie protejată de interes național, situată la limita sud-vestică a țării, în sudul Munților Aninei din județul Caraș-Severin. A fost declarat arie protejată prin Legea nr.5 din 6 martie 2000.
În iunie 2017, o suprafață de peste 4200 hectare de pădure seculară de fag aflată pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița a fost introdusă în patrimoniul natural Unesco.
Zona cuprinde valori naturale și culturale, printre care: Cheile Nerei, Cascada Beușnița, Lacul Ochiul Beiului, Lacul Dracului, tunelurile săpate în stâncă, Muzeul etnografic din Sasca Montană, Mănăstirile Călugăra și Nera, Cetatea Medievală Socolari sau vechiul drumul roman.
Habitatele caracteristice ariei protejate sunt reprezentate de făgetele seculare în care cresc, din loc în loc, exemplare de alun turcesc, alternând cu tufărișuri de liliac, mojdrean și scumpie, precum și cu pajiștile de pe stâncăriile calcaroase, cu o mare diversitate floristică. Aici pot fi identificate peste jumătate din speciile de orhidee spontane din România.
Teritoriul parcului este un cadru prielnic pentru 9 specii de ciocănitori din cele 10 prezente în țară, precum și pentru numeroase specii de insecte. Existența peșterilor și avenelor fac ca mai bine de două treimi din speciile de chiroptere semnalate în România să fie găsite aici.
Zona se remarcă și prin diversitatea mare a speciilor de păsări răpitoare, atât de zi cât și de noapte. Teritoriile sălbatice, greu accesibile, sunt terenurile de vânătoare ale râșilor. Cheile cursurilor de apă, bogate în pești, reprezintă habitatul ideal pentru vidre. Peisajul carstic și climatul cu un pregnant caracter submediteranean sunt factori favorabili existenței unor specii precum scorpionul carpatin sau vipera cu corn.

Foto credit: Cristian Badoiu
Foto credit: Ciprian Floare

Un aspect urmărit în cadrul acestui proiect este ca informațiile științifice deținute de administrația parcului să fie actualizate. După ce echipele de cercetatori vor avea toate datele utile, vor face recomandările necesare pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor si speciilor și pentru măsurile de management care trebuie implementate. Autoritățile publice vor prelua informațiile în documentele care crează cadrul pentru dezvoltarea locală, întărindu-se, astfel, capacitatea instituțională a Administratorului și oferindu-i acestuia suport în vederea gestionării Parcului Național și a siturilor Natura 2000 vizate.

Altă temă care va fi atinsă este cea a conștientizării populației referitor la importanța conservării biodiversității. Proprietarii și administratorii terenurilor din situri și din apropierea acestora și agricultorii/fermierii vor avea informații clare despre activitățile permise și cele restricționate. Se va crea o bază solidă pentru aplicarea legii care prevede acordarea de subvenții pentru terenurile pentru care există sau vor exista restricții.

Locuitorii comunelor vizate vor fi informați despre rezultatele studiilor, despre valoarea reprezentată de habitatele și speciile din parc. Localnicii vor fi stimulați să se orienteze spre activități de valorificare sustenabilă a acestora.

Pentru a atrage turiștii și a crea premise de creștere economică sustenabilă, vor fi scoase în evidență elementele de interes turistic din zonă, prin Destinația de Ecoturism Cheile Nerei.

Proiectul urmăreşte şi implicarea activă a locuitorilor zonei, dezvoltarea durabilă a regiunii, astfel că întruneşte condiţiile Obiectivului global al Programului Operațional Infrastructură Mare de creare a premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranţă şi utilizare eficientă a resurselor naturale. Serviciile ecosistemice și activitățile tradiționale pot fi sursa viitoarei dezvoltări a comunităților locale de aici.

Foto credit: Ciprian Floare
Foto credit: Ciprian Floare
Foto credit: Ciprian Floare

Valoarea totală a finanțării  este de 20.823.847,20 lei din care nerambursabili 20.772.680,20 lei, astfel:

WWF România: 2.611.984,73 lei; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”: 2.104.205,21 lei; R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița RA: 16.056.490,26 lei

Proiectul va fi implementat până la data de 31 decembrie 2023

Codul My SMIS 142114.

Conţinutul  acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe confinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

         Răspunsul corect al întrebării de pe pagina de Facebook WWF România este că urma fotografiată aparține unui exemplar de râs (Lynx lynx)

În cadrul proiectului a fost realizat ghidul educațional ”Tineri activi pentru Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița”.

Acesta poate fi descărcat de aici.

ECHIPA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Foto credit: Ciprian Floare

Noutăti

Fii la curent cu ultimele articole despre păduri

Noul Cod Silvic, practicile silviculturale apropiate de natură aplicate în România și Pădurile Multiseculare – Old-Growth Forests (OGF)

EN Asistăm la dezbaterea parlamentară din Senat referitoare la Noul Cod Silvic. În mod regretabil, propunerile noastre nu au fost luate în considerare. În loc să vedem reformele administrative promise, observăm că bunele practici din silvicultura românească sunt subminate. Este un moment crucial să înțelegem că statutul de „inimă verde

Citește mai multe
Scroll to Top