WWF cere un verdict clar în cazul Ceahlău

WWF cere un verdict clar în cazul Ceahlău
– Mitropolia Moldovei şi Bucovinei continuă să încalce legea în Parcul Naţional Ceahlău –

Bucureşti, 21 septembrie 2006 – Deşi la judecătoria Bicaz este încă pe rol procesul intentat Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, aceasta a reluat săptămâna trecută lucrările de construcţie în Parcul Naţional Ceahlău. În contradicţie cu prevederile legislaţiei naţionale de protecţie a mediului, Mitropolia derulează în zona de conservare specială a parcului ample lucrări de construcţie, sub masca amenajării Casei de pelerini şi chilii pentru monahi Panaghia.

„Lucrările din Parcul Naţional Ceahlău nu sunt o simplă amenajare de bordeie şi chilii. De fapt, este vorba de o încălcare a legii – Legea ariilor protejate nr. 462/2001, art. 14, care interzice în perimetrele ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora orice lucrare sau activitate susceptibilă să genereze un impact negativ asupra lor.“, a precizat Luminiţa Tănasie, reprezentantul WWF Programul Dunăre-Carpaţi (WWF DCP) România.

În anii ’90, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei construieşte un schit în rezervaţia naturală Ceahlău, pe o suprafaţa de 1.500 m2, primită în folosinţă de la Primăria Comunei Ceahlău. În 2004, Mitropolia susţine că amenajează chiliile din preajma schitului şi începe lucrări de construcţie care urmează să se desfăşoare strict în perimetrul acestuia. Ulterior, reamenajarea chiliilor s-a transformat în construirea unui adevărat complex în mijlocul ariei protejate, în a cărui fişă tehnică sunt menţionate tâmplărie PVC, gresie, faianţă, geam termopan, fundaţie din beton şi amenajare interioară cu ghips-carton. Argumentele Mitropoliei s-au axat, în principal, pe „desfăşurarea vieţii şi activităţii monahale conform dreptului umanitar naţional şi comunitar european“.

Întrucât construcţia din Parcul Naţional Ceahlău se realizează în zona de conservare specială, fără acordurile legale de la Garda de Mediu şi Academia Română, Asociaţia Salvamont Ceahlău a dat în judecată Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în anul 2005. La această acţiune s-a alăturat, în august 2006, şi Asociaţia WWF Programul Dunăre-Carpaţi România.

În cadrul procesului, Judecătoria Bicaz a solicitat efectuarea unui raport de expertiză topografică, prin care să se dovedească extinderea lucrărilor de construcţie în afara perimetrului celor 1.500 m2 ocupaţi de schitul construit iniţial. Procesul se tergiversează, termenele fiind amânate de mai multe ori în cursul acestui an, datorită neprezentării expertului topograf solicitat de judecătorul care se ocupă de caz.

„Conform legislaţiei româneşti, Parcul Naţional Ceahlău este o arie naturală protejată de interes naţional, care adăposteşte ecosisteme montane deosebit de valoroase, cu o mare diversitate floristică şi faunistică. Construcţiile ilegale reprezintă numai una dintre problemele care afectează aceste zone. De multe ori, în numele dezvoltării regiunii respective, persoane juridice sau chiar autorităţi locale întreprind acţiuni ilegale, care au un impact negativ asupra mediului. WWF Programul Dunăre-Carpaţi România solicită pedepsirea vinovaţilor în cazurile de încălcare a legii şi adoptarea unei poziţii mai ferme de către autorităţile în domeniu, care să stopeze astfel de acţiuni, ale căror efecte se vor resimţi pe termen lung.“, afirmă Erika Stanciu, Coordonatorul Programului Păduri şi Arii Protejate al WWF DCP.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoană de contact Luminiţa Tănasie, Coordonator Program, tel. 0744.163.283, e-mail: [email protected] sau Dana Carataş, responsabil comunicare, tel.: 0724.522.512, e-mail: [email protected].

Scroll to Top