WWF – World Wide Fund for Nature îşi concentrează acţiunile pentru conservarea naturii în România

WWF – World Wide Fund for Nature
îşi concentrează acţiunile pentru conservarea naturii în România

Bucureşti, 7 septembrie 2006 – WWF Programul Dunăre Carpaţi (WWF DCP) România a organizat o astăzi o întâlnire de presă în Parcul Natural Comana, judeţul Giurgiu, în cadrul căreia au fost prezentate reprezentanţilor mass-media activităţile şi obiectivele organizaţiei la nivel naţional şi internaţional, precum şi domeniile prioritare pentru proiectele pe care WWF DCP le va derula în România.

„WWF a început să lucreze în România încă de la mijlocul anilor ’90, sprijinind proiecte de protecţie şi refacere a zonelor umede din Delta Dunării. În anul 1998, WWF a creat Programul Dunăre-Carpaţi, cu scopul de a sprijinirii şi derula proiecte pentru conservarea naturii în două din cele mai importante 200 de eco-regiuni din lume. În 2001, WWF DCP şi guvernul României au organizat la Bucureşti prima Întâlnire la Nivel Înalt pe probleme de mediu şi dezvoltare durabilă din regiunea Dunăre-Carpaţi, la care au participat 18 şefi de stat şi de guvern. Înfiinţarea, în anul 2006, a Asociaţiei WWF Programul Dunăre-Carpaţi România înseamnă recunoaşterea importanţei pe care România o are în Europa – şi nu numai – în ceea ce priveşte bogăţia capitalului natural.“, a sintetizat Dna. Luminiţa Tănasie, Coordonator Program România, evoluţia WWF la nivel naţional.

Cu o mare diversitate a florei şi a faunei, cu specii de animale aproape dispărute în alte ţări ale Europei – urs, râs, lup – cu 27 de parcuri naturale şi naţionale şi rezervaţii ale biosferei, cu aprox. 250.000 ha de păduri virgine, România are o moştenire naturală deloc de neglijat. „Este <zestrea> importantă pe care ţara noastră o va aduce Uniunii Europene“, a afirmat Dna. Erika Stanciu, Coordonator Regional al Programului Păduri şi Arii Protejate al WWF DCP.

„Există însă numeroase ameninţări, care pun în pericol acest capital natural important. Dorim să atragem atenţia asupra acestor probleme, cât timp nu este prea târziu, să determinăm factorii interesaţi – autorităţi centrale şi locale, comunităţi, oameni obişnuiţi – să respecte şi să pună în practică legislaţia în domeniu. Sprijinul şi implicarea mass-media vor fi deosebit de importante pentru atingerea acestor obiective “, a precizat Dna. Erika Stanciu.

Locaţia aleasă pentru această întâlnire, Parcul Natural Comana, este cea mai mare arie naturală protejată din Câmpia Română. Aflată la mai puţin de 40 km. de Bucureşti, în jud. Giurgiu, zona este însă puţin cunoscută. „Punctul forte al parcului, care se întinde pe o suprafaţă de 25.000 ha, este zona umedă, întrucât România duce lipsă de astfel de suprafeţe în ariile protejate. În afară de Delta Dunării, sunt puţine astfel de zone în ţară.“, afirmă Dl. Valentin Grigore, şeful Parcului Natural.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi: WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoană de contact Dana Carataş, responsabil comunicare, tel.: 0724.522.512, e-mail: [email protected].

Scroll to Top