Rolul zonelor umede în controlul fluxurilor de nutrienţi şi poluanţi din bazinul Dunării – Un nou proiect ce vizează bazinul Dunării

IDES – Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services (Îmbunătățirea calității apei Dunării și afluenților săi printr-un management integrat al zonelor inundabile bazat pe servicii ecosistemice)

10 septembrie 2020. Cum contribuie zonele inundabile situate de-a lungul Dunării la îmbunătățirea calității apei și cum pot fi considerate diversele interese în gestionarea lor dincolo de granițele naționale? La aceste intrebari incearca sa raspunda un consorțiu format din peste 20 de instituții din zece țări situate în bazinul Dunării (Germania, Austria, România, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Serbia, Croația și Moldova) sub conducerea Universității Catolice din Eichstaett-Ingolstadt, Germania.

Proiectul finanțat de Uniunea Europeană prin Programul DTP (Danube Transnational Programme) vizează îmbunătățirea calității apei Dunării și afluenților săi printr-un management integrat al zonelor inundabile bazat pe servicii ecosistemice.

Proiectul IDES a fost lansat oficial pe 8 septembrie în cadrul unui eveniment virtual ce a reunit instituțiile partenere și factorii interesați relevanți.

Background

De la izvor si până la vărsarea în Marea Neagră, Dunărea străbate o distanță de peste 2.800 de kilometri, de-a lungul a zece țări, având afluenți din 20 de țări diferite. Atât flora și fauna, cât și cei peste 80 de milioane de oameni ce trăiesc în bazinul hidrografic al fluviului sunt dependente de calitatea bună a apei.

Fluxul de nutritienţi în apă nu se oprește la granițele naționale. De aceea, în acest proiect, preocuparea noastră este să stabilim împreună strategii pentru gestionarea integrată a calității apei. Zonele inundabile de-a lungul Dunării joacă un rol cheie în acest sens, deoarece acestea sunt capabile să rețină nutrienţii” explică prof. dr. Bernd Cyffka, șeful Institutului de cercetare a Zonelor Umede de la Universitatea Catolică din Eichstaett-Ingolstadt.

Zonele inundabile au multe utilizări și îndeplinesc numeroase funcţii

Râurile și zonele inundabile adiacente îndeplinesc numeroase funcţii: servesc drept căi de transport, zone de agrement, oferă protecție împotriva inundațiilor, sunt rezervoare de apă potabilă și habitate pentru plante și animale. Toate aceste tipuri diferite de utilizare sunt planificate și reglementate individual de către diferite autorități tehnice la diferite niveluri administrative – acest lucru făcând dificilă menținerea unei imagini de ansamblu sau coordonarea integrată a măsurilor de gestionare.

Scopul proiectului IDES este, prin urmare, adoptarea unei perspective integrate care să ia în considerare pentru prima dată acest aspect important. Cercetătorii implicați se concentrează pe cinci zone pilot din Austria, România, Serbia, Slovenia și Ungaria. În aceste zone, căutăm să dezvoltăm un concept integrat pentru gestionarea zonelor inundabile, în strânsă colaborare cu factorii de decizie, care va face ca serviciile ecosistemice furnizate de zonele umede să fie cunoscute şi înţelese de către toate părţile interesate ca bază pentru gestionarea viitoare a acestor zone.” -spune dr. Barbara Stammel, coordonatorul proiectului.

Scop

Proiectul IDES își propune să dezvolte și să pună în aplicare o abordare transnațională integrată bazată pe servicii ecosistemice pentru a îmbunătăți managementul calității apei și, astfel, să genereze soluții reciproc avantajoase pentru zonele inundabile multifuncționale și nu compromisuri. Instrumentul IDES ar trebui să permită actorilor cheie naționali implicaţi în managementul calității apei să identifice măsurile cele mai durabile fără a neglija nevoile altor sectoare. Instrumentul inovator IDES va oferi atât în zonele pilot, cât și la nivel transnațional o evaluare a serviciilor ecosistemice pentru zonele inundabile, care  să sprijine luarea unor decizii sustenabile în gestionarea integrată a zonelor inundabile.

Pe parcursul celor doi ani și jumătate de implementare, acțiunile proiectului se vor concentra pe:

1. Analiza stării actuale a calității apei și a presiunilor asupra acesteia și a serviciilor ecosistemice din întreaga regiune a Dunării, prin modele geografice explicite, analiză GIS și revizuirea literaturii. Pe baza acestor analize se vor armoniza diferitele abordări și se va dezvolta în comun instrumentul de evaluare a serviciilor ecosistemice (instrumentul IDES).

2. Ateliere cu părțile interesate în cele cinci zone-pilot din Austria, Slovenia, Ungaria, Serbia și România, unde vor fi elaborate și evaluate soluții de management al calității apei cu ajutorul instrumentului IDES dezvoltat în cadrul proiectului. Rezultatele și experiența cu privire la utilizarea instrumentului IDES vor fi rezumate în manualul IDES și transferate actorilor-cheie din țările participante în timpul cursurilor de formare.

3. Dezvoltarea în comun a unei strategii transnaționale care să ofere calea operațională pentru integrarea abordării bazate pe serviciile ecosistemice în viitoarele procese de management a calității apei.

Feedback-ul obţinut în cadrul unui atelier transnațional al părților interesate va contribui la calibrarea instrumentului și strategiei IDES în faza finală și la promovarea implementării acestuia.

Proiectul IDES (Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services) este cofinanțat de Uniunea Europeană (FEDR, IPA).

Pentru mai multe informații despre acesta, vizitați site-ul web al proiectului: www.interreg-danube.eu/ides.

Contact:

Barbara Stammel, Coordonator proiect, Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, [email protected]

Alexandra Damian, Coordonator comunicare, WWF-Romania, [email protected]

Scroll to Top