rbg10_6723_1

Politicile de mediu – oportunităţi pentru sectorul de afaceri din România

Problemele de mediu s-au acutizat la nivel mondial, pornind de la încălzirea globală şi inundaţii, până la absenţa surselor de apă potabilă. În acest context, sectorul de afaceri priveşte politicile de mediu nu numai prin prisma reducerii riscurilor proprii, dar şi a reducerii costurilor, a consumului şi a deşeurilor, precum şi a creării de noi pieţe şi oportunităţi pe termen lung.

Seminarul a explorat provocările şi oportunităţile create de noile probleme şi politici de mediu în lume şi în România, precum şi rolul şi interesul sectorului de afaceri în acest domeniu – nu numai în sensul reducerii propriului impact asupra mediului, ci şi al dezvoltării unor noi pieţe şi oportunităţi. Discuţiile au abordat şi tema politicilor guvernamentale şi europene în sprijinul dezvoltării durabile în domeniul afacerilor.

Invitatul a special a fost Dl. Jean-Paul Jeanreanud, Directorul Departamentului Business & Industry al WWF Internaţional. Participanţii au fost reprezentanţi ai mediului de afaceri din România, ai sectorului guvernamental şi neguvernamental.

Scroll to Top