Conservarea naturii, o problemă NEdemnă de luat în seamă pentru Preşedinţie şi Guvern

La 6 februarie 2007, WWF a înaintat Preşedintelui şi Primului Ministru o petiţie prin care se solicita salvarea celui mai de preţ tezaur al României: tezaurul natural. Petiţia a fost instrumentul principal al campaniei de conştientizare „Salvaţi Parcurile Naţionale din România!“, derulată de WWF în perioada octombrie 2006 – ianuarie 2007.

Semnatarii – 11.447 de persoane – au cerut să le fie respectat dreptul la un mediu „sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic“, garantat prin Constituţie. Aceştia au solicitat autorităţilor competente să se implice în soluţionarea ilegalităţilor care afectează Parcurile Naţionale din România: construcţiile ilegale ridicate în arii protejate, tăierile haotice, braconajul.

În data de 22 martie, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (MMGA) a trimis WWF un răspuns la problemele menţionate în petiţie. Până în prezent, WWF nu a primit nicio reacţie de la Preşedinţie sau de la cabinetul Primului Ministru.

În ceea ce priveşte comunicarea MMGA, WWF apreciază eforturile ministerului pe linia legislativă şi instituţională în domeniul protecţiei naturii în România, dar consideră că acestea nu sunt suficiente pentru rezolvarea situaţiei grave prezentate în Petiţie.

Îmbunătăţirea legislaţiei reprezintă numai o mică parte din ceea ce trebuie întreprins pentru a ne asigura că ariile naturale protejate şi resursele naturale ale României se vor păstra. Principalele cauze ale ritmului alarmant de distrugere a valorilor naturale sunt: neimplementarea legislaţiei existente sau încălcarea ei, elaborarea şi implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare locală, regională şi naţională fără a se lua în considerare necesitatea menţinerii capitalului natural, lipsa educaţiei şi a conştientizarii valorii excepţionale a naturii ca bază a dezvoltării.

Pentru a se găsi soluţii reale la problemele prezentate în petiţie, conservarea naturii trebuie să fie considerată o prioritate naţională şi inclusă în toate programele, planurile şi proiectele de dezvoltare ce se vor elabora în viitor, nu numai de către MMGA, ci şi de către celelalte ministere şi factori interesaţi la nivel naţional.

„Scopul petiţiei şi al campaniei a fost obţinerea unui răspuns şi a unui semnal în acest sens de la un nivel mai înalt (Preşedinţie, Guvern) care nu a venit, din păcate, arătând că problema conservarii naturii nu este luată în calcul ca o prioritate pentru România, deşi ea este baza dezvoltării şi unul dintre cele mai valoroase atuuri ale ţării noastre în Uniunea Europeană.“, a afirmat Dna. Luminiţa Tănasie, Coordonator Program WWF.

Pentru detalii, vă rugăm contactaţi WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, persoane de contact: Luminiţa Tănasie, coordonator program, e-mail: [email protected] sau Dana Carataş, coordonator comunicare, e-mail: [email protected].

Scroll to Top