SaveGreen Ecoduct - copyright-Dusan-Valachovic

SaveGREEN – Finanțarea infrastructurii verzi, necesară cu orice preț

În prezent coridoarele ecologice din regiunea Dunării sunt amenințate de lipsa unei planificări adecvate a activităților de dezvoltare economică, prin urmare sunt necesare finanțări ale intervențiilor în conformitate cu standardele de infrastructură verde. Astfel, proiectul SaveGREEN tocmai a propus un nou set de recomandări generale pentru finanțarea intervențiilor care promovează infrastructura verde la nivel european, regional, național și local.

SaveGREEN Aligniament al autostrazii in zona de campie
Aliniament al autostrăzii în zonă de câmpie (copyright Tibor Sos RO)

Propunerea de intervenții de finanțare pentru infrastructura verde intenționează să contribuie la completarea golului cauzat de lipsa unor măsuri specifice din programele de finanțare ale Uniunii Europene cu privire la necesitățile de conservare a biodiversității și a infrastructurii verzi și să sprijine dialogul și cooperarea transsectorială în procesul decizional. Concret, acesta oferă recomandări implementabile care pot fi adaptate de țările partenere SaveGREEN la nevoile lor naționale. Mai mult,  recomandările pot să fie utilizate ca bază pentru susținerea și asigurarea finanțării infrastructurii verzi în planurile și programele relevante, cum ar fi programele operaționale, planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR) și politica agricolă comună (CAP), de asemenea acestea sunt aplicabile și în ceea ce privește standardele UE privind integrarea conectivității ecologice și a infrastructurii verzi.

Propunerea a fost elaborată pe baza nevoilor identificate cu ajutorul   a 51 de experți și factori de decizie cu expertiză în domeniul protecției mediului și a gestionării și implementării  fondurilor UE  din Austria, Ungaria, România, Slovacia, Ucraina, Republica Cehă și Bulgaria.

Scopul său este de a aborda timpuriu problemele potențiale legate de modul în care dezvoltarea urbană, infrastructura liniară de transport,  agricultura  și silvicultura intensivă, precum și practicile intensive de gestionare a apei, pot provoca o ruptură a echilibrului natural și pot afecta funcționalitatea coridoare ecologice dacă măsurile adecvate de atenuare – care armonizează planificarea și reduc impactul negativ al dezvoltării economice – nu vin sub forma unei planificări integrate.

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunării” este derulat în parteneriat cu WWF-România, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).
Buget total: 2 681 728,70 euro
Contribuția FEDR: 2 279 469,36 euro

Aflaţi mai multe despre proiectele de conectivitate ale WWF România

Pentru mai multe informații despre proiect în limba engleză, accesați www.interreg-danube.eu/SaveGREEN

• Urmăriţi știrile pe pagina de Facebook WWF România

Scroll to Top