Reintroducerea zimbrilor în Munții Țarcu. Numărul de exemplare și recolonizarea Carpaților Meridionali

Reintroducerea zimbrilor în România reprezintă o oportunitate deosebită pentru repopularea unei specii care, în trecutul său, acoperea întregul continent european. Și mai important, eforturile de resălbăticire pot ajuta la recuperarea rolurilor vitale ale megafaunei dispărute, cum ar fi menținerea pajiștilor deschise și îmbunătățirea ciclului nutrienților din ecosisteme.

Turmă de zimbri ©Adrian Grancea - WWF-România

Situl Natura 2000 Munții Țarcu le oferă acestora habitate continue și mozaicate, datorită conectivității sitului cu Parcul Național Domogled – Valea Cernei și cu Parcul Național Retezat, însumând o suprafață totală de 158.000 hectare. Specia beneficiază, astfel, de condiții optime pentru recolonizarea Carpaților. Ca dovadă, în toamna anului 2023, o turmă a fost semnalată și în Parcul Național Domogled – Valea Cernei.

Cu toate acestea, numărul actual de zimbri prezenți în sălbăticia munților Țarcu este de doar 180 de indivizi, o cifră încă insuficientă pentru a garanta viabilitatea populației pe termen lung. Diferiți factori, cum ar fi presiunea antropică ridicată, bolile și diversitatea genetică scăzută, pot influența succesul acestei reintroduceri.

Zimbru ©Adrian Grancea - WWF-România

WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură) desfășoară activități continue de monitorizare a populației și militează pentru implementarea unor măsuri adecvate de conservare a habitatului. Acestea trebuie să vizeze reducerea deranjului antropic în zonele cheie, extinderea conectivității ecologice și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Proiectul LIFE with Bison, continuare a inițiativei de reintroducere a zimbrilor, duce cu un pas mai departe eforturile de conservare a speciei, aducând în același timp beneficii pentru comunitățile locale. Proiectul urmărește translocarea unui număr de 40 de zimbri care vor asigura diversitatea genetică și viabilitatea populației existente, implementarea de noi măsuri de coexistență și, nu în ultimul rând, crearea unui grup de lucru care să dezvolte o strategie și un plan național de acțiune pentru conservarea speciei Bison bonasus.

Colaborarea strânsă cu autoritățile și comunitățile locale este esențială pentru succesul proiectului nostru. Prin adoptarea unei abordări integrate și sustenabile, ne vom asigura că zimbrii vor prospera pe termen lung în Carpații Meridionali.


Proiectul ”LIFE with Bison” este co-finanțat de Uniunea Europeană prin LifeProgramme.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a CINEA. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acesta.

Parteneri:

Foto credit header: Gabriele Retez / WWF-Romania

Scroll to Top