Recomandările WWF-România privind Proiectul Programului „Rabla pentru sobe”

În urma deschiderii procesului de consultare publică privind Proiectul de Ordin pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului „Rabla pentru sobe”, WWF-România a trimis Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor o serie de recomandări. 

În ciuda faptului că programul are ca scop reducerea poluării prin înlocuirea sobelor ineficiente energetic, acesta impune o serie de limitări care pot îngreuna accesul la finanțare al persoanelor vulnerabile, aflate în sărăcie energetică. 

Prin Referatul de aprobare, scopul declarat al Programului este “reducerea poluării, prin înlocuirea dispozitivelor ineficiente şi poluante destinate încălzirii locuințelor, utilizate de populaţie, cu unele mai eficiente, care îndeplinesc cerințele europene privind emisiile de particule”. Cu toate acestea însă referatul nu prezintă situația premisă, de la care se pornește, respectiv numărul/tipul dispozitivelor vizate de program, alături de calculații în ceea ce privește creșterea eficienței (dispozitive actuale versus dispozitive propuse prin Program) și scenarii estimative de reducere a poluării.

Mai mult decât atât, observăm preocuparea Ministerului față de îmbunătățirea condițiilor de încălzire în zonele montane, dar dorim să subliniem importanța extinderii acestui sprijin și către zonele rurale și semi-rurale din afara zonei montane.

Un studiu realizat de WWF în 2022 în rândul a 880 de gospodării arată că 74% din populație suferă din cauza lipsei de acces și a costurilor mari ale energiei, dar și ca urmare a eficienței energetice scăzute a locuinței, mai ales în zonele rurale.

Considerăm că în vederea eficacității și echității acestui program, este necesară luarea unor măsuri care să permită tuturor gospodăriilor vulnerabile să își poată încălzi eficient și sustenabil locuințele.

Recomandările WWF-România privind Proiectul Programului „Rabla pentru sobe”

Puteți consulta integral recomandările trimise de WWF-România aici.

Scroll to Top