Anunţ de achiziţie în proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”

Nr. înregistrare: 90/03.02.2023

ANUNȚ

Achiziția serviciilor de realizare de fotografii

COD CPV 79960000-1

      Asociația WWF ROMÂNIA, cu sediul in București, B-dul Tudor Vladimirescu, Nr. 29, pentru biroul Reșița, Strada Furnalelor, Nr. 12, Județ Caraș Severin, partener în cadrul proiectului: ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat“ – proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, invită prestatorii de servicii abilitați să depuna o oferta pentru desfasurarea serviciilor de realizare fotografii  conform cerințelor din caietul de sarcini anexat.

      Descrierea pe scurt a achiziției: servicii de  realizare a unor fotografii necesare în cadrul activității  A.10.1 – Activități de comunicare, informare și consiliere comunități locale/factori interesați din arealul Parcului Național Cheile Nerei Beușnița și al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița și ROSPA0020 Cheile Nerei – Beușnița, inclusiv rezervațiile naturale care se suprapun și livrarea a cel puțin 300 de fotografii editate și 400 de fotografii needitate.

      Valoarea estimata a achiziției: 16,897.51 lei fără TVA.

      Durata contractului: de la semnare și până la 31 decembrie 2023.

      Oferta tehnico-financiară trebuie să fie însoțită de documentele suport și de declarația privind conflictul de interese. Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

      Relații suplimentare se pot obține la sediul WWF România, biroul Reșița, strada Furnalelor, nr. 12, pe e-mail: [email protected], telefon: +40 730 098 105.

      Ofertele pot fi depuse atât online cât și prin depunere fizică, la sediu, după cum urmează:

– la sediul WWF ROMÂNIA, Biroul Reșița, Str. Furnalelor, Nr.12, Jud Caraș Severin

– electronic pe e-mail: [email protected]

 

      Termenul limită de depunere: 14 februarie 2023 (inclusiv)

Anexă:

Caiet de sarcini_Achiziția serviciilor de realizare fotografii

 

Scroll to Top