img_8542_4

Anunţ de achiziţie în proiectul IDES – Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services

Asociația WWF România are plăcerea de a vă invita să participați la licitația pentru realizarea materialelor de comunicare prin transmiterea ofertelor conform detaliilor din Termenii de Referință atașat prezentei invitații.

Așteptăm oferta din partea dumneavoastră, precum și o Declarație conform căreia nu vă aflați în conflict de interese cu membrii comisiei de evaluare și alți ofertanți și documentele doveditoare conform cărora sunteți autorizat să îndepliniți activitățile solicitate (ex. certificatul constatator, certificatul de înregistrare, etc.) până pe 07 august 2020, ora 17:00 EET. Puteți trimite documentele la adresa de email: [email protected] sau la adresa Afi Tech Park 1, Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29, etaj 3, sector 5, cod 050881, București, Tel: +4021 317 49 96, Fax: +4021 317 49 97.

Pentru informații suplimentare vă rog să contactați managerul de comunicare proiect Alexandra Damian la adresa de email [email protected] sau telefon +40730 833 507.

Work Package (WP) C Comunicare
Numărul proiectului: DTP3-389-2.1 – IDES
Beneficiarul serviciului: WWF Programul Dunăre-Carpați România
Tipul subcontractării: servicii

Scroll to Top