Trafic ilegal

Infracțiunile împotriva mediului rămân printre prioritățile Uniunii Europene pentru următorii 4 ani

Consiliul Europei a publicat cele 10 priorități pentru următorii 4 ani în ceea ce privește combaterea criminalității organizate, iar infracțiunile împotriva mediului au rămas pe lista UE pentru perioada 2022-2025. Aceasta era una dintre prioritățile proiectului SWIPE (Instrumentarea cu succes a cazurilor de infracționalitate cu specii sălbatice în Europa) în care WWF colaborează cu mai multe ONG-uri și parteneri din 11 țări europene. 

Documentul C.E. vorbește despre activități de criminalitate grave și organizate care vor fi combătute prin intermediul Platformei multidisciplinare europene împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT). Pe baza evaluării amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în UE – 2021, prezentate de Europol, statele membre au identificat 10 priorități în materie de criminalitate: rețele infracționale cu grad ridicat de risc; atacurile cibernetice; traficul de persoane; exploatarea sexuală a copiilor; introducerea ilegală de migranți; traficul de droguri; infracțiuni de fraudă, economice și financiare; criminalitatea organizată contra patrimoniului; traficul de arme de foc; infracțiunile împotriva mediului.

Infracțiunile de mediu, prioritate pentru proiectul SWIPE

Scopul colaborării dintre statele UE în privința infracțiunilor de mediu este de a combate rețelele infracționale implicate în toate formele lor, în special acelea care au capacitatea de a se infiltra în structuri comerciale legale sau de a-și înființa propriile întreprinderi care să le faciliteze infracțiunile.

În cadrul proiectului SWIPE, partenerii din 11 țări europene vor încerca să crească numărul activităților ilegale detectate și pedepsite, precum și să consolideze cooperarea transfrontalieră, aplicarea legii și urmărirea penală.

Principalul obiectiv al WWF și al tuturor partenerilor care și-au unit forțele în această inițiativă este de a contribui la reducerea infracțiunilor asupra speciilor sălbatice europene. Acest lucru poate fi făcut prin:

  • completarea lacunelor din bazele de date legate de infracțiunile asupra speciilor sălbatice;
  • furnizarea cunoștințelor tehnice relevante către procurori și autoritățile de control;
  • conștientizarea efectelor negative ale acestor infracțiuni asupra securității naționale, sănătății publice și mediului.

CONTEXT

În cadrul EMPACT, statele membre ale UE, agențiile UE și alți actori vor colabora strâns pentru a aborda aceste amenințări infracționale majore, utilizând instrumente precum formarea în materie de aplicare a legii și acțiuni operaționale comune pentru dezmembrarea rețelelor infracționale, a structurilor și a modelelor de afaceri ale acestora.

EMPACT va continua să urmeze cicluri de patru ani care încep cu evaluarea amenințărilor infracționale și cu adoptarea priorităților UE în materie de criminalitate. Pentru fiecare dintre aceste priorități sunt ulterior elaborate, puse în aplicare și monitorizate planuri de acțiune operaționale anuale. La sfârșitul ciclului de 4 ani, se efectuează o evaluare independentă care analizează punerea în aplicare și rezultatele obținute și oferă orientări pentru următorul ciclu.

EMPACT este o inițiativă multidisciplinară a UE, bazată pe informații și pe date concrete, care își propune să abordeze principalele amenințări infracționale cu care se confruntă UE. Aceasta este condusă de statele membre și implică multe organisme care lucrează în strânsă colaborare, inclusiv agenții de aplicare a legii, instituții și agenții ale UE, organizații publice și private, precum și țări și organizații relevante din afara UE. EMPACT include atât măsuri preventive, cât și măsuri represive, precum și acțiuni operaționale și strategice.

Scroll to Top