Partea nevăzută a succesului PNS: pădurile României rămân de izbeliște

Bucuria resimțită când am aflat că Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS) a fost aprobat de Comisia Europeană s-a risipit când am observat că acesta ignoră aproape în totalitate nevoile financiare pentru managementul și protejarea pădurilor. Ceea ce înseamnă că acestea sunt lăsate la „mila” finanțărilor din bani naționali care sunt nefuncționale, impredictibile și generatoare de pierderi pentru proprietarii de păduri.

Planurile Naționale Strategice pentru țările europene ar trebui sa asigure și o serie de intervenții pentru conservarea valorilor de mediu adăpostite de păduri. În contextul provocărilor climatice și a problemelor de mediu cu care ne confruntăm, România a ales însă să ignore pădurile și să-și creeze un PNS în care acestea au rămas pe dinafară. Urmarea este că, din păcate, vom încerca să ne creștem de trei ori a suprafețele strict protejate și să extindem ariile naturale protejate până la 30% din teritoriu fără a lua masuri concrete de susținere pentru conservarea pădurilor.

WWF a atras atenția în repetate rânduri atât Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii, Guvernului și chiar Administrației prezidențiale, pe tot parcursul elaborării PNS, asupra importanței adoptării unor intervenții care să răspundă nevoilor minimale legate de conservarea pădurilor și a mediului în general. Din păcate, acestea au rămas fără ecou.

„În loc să alegem o strategie care să includă în eforturile de dezvoltare rurală și pădurile, asistăm în continuare la neputința noastră ca stat membru de a ne conserva pădurile și de a crea un mediu sănătos pentru noi și pentru generațiile următoare. Mai mult, începând cu 1 ianuarie 2023, nu mai avem cadru legislativ pentru compensarea eforturilor de protejare a pădurilor valoroase (pădurile din Patrimoniul Mondial UNESCO, pădurile virgine și cvasivirgine, rezervațiile științifice etc).”

Deși au existat bani europeni, iar PNS reprezintă principala sursă de finanțare a țărilor membre pentru soluționarea problemelor legate de păduri, România a ales în continuare să plătească cu lemn și pădure toate eforturile necesare pentru „conservarea pădurilor”.

Foto: WWF Romania / Stefan Balea

Scroll to Top