Compensații pentru proprietarii de păduri din zonele protejate

O parte dintre pierderile care proprietarii de păduri aflate într-o zonă de protecție le au vor fi acoperite de compensațiile pe care statul român le oferă prin intermediul unei noi Hotărâri de Guvern, publicate săptămâna aceasta în Monitorul Oficial. Compensațiile, care ar trebui să fie direcționate cu prioritate către ariile protejate, sunt necesare pentru a asigura o tranziție justă a comunităților locale care depind de resursele naturale. Însă aceste fonduri nu ar trebui acoperite de bugetul național, cum se întâmplă acum, ci de fonduri europene prin Planul Național Strategic (PNS), în cadrul Politicii Agricole Comune.

WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură) susține activ demersurile Ministerului Mediului și ale grupului de lucru prin care România își va proteja 10% din habitatele naturale terestre și marine, în conformitate cu obiectivul stabilit în Strategia Europeană pentru Biodiversitate 2030. Aceasta înseamnă că aproximativ 700.000 de hectare de păduri vor fi strict protejate și excluse de la tăieri cu scop comercial.

Trebuie să înțelegem însă că regimul de protecție și de conservare din ariile protejate vine în mod inevitabil cu costuri, pentru care este corect să se acorde compensații. WWF s-a implicat activ încă de la început în întregul proces și a trimis, încă de la începutul anului trecut, propuneri clare pentru identificare și desemnarea zonelor de protecție strictă pentru păduri.

În baza principiilor proporționalității și reprezentativității, considerăm că tipurile de suprafețe propuse deja pentru protejare ar trebui completate și cu alte tipuri de ecosisteme. De aceea, transmitem alte două propuneri legate de protecția strictă, în regim de management activ, pentru ecosistemele acvatice și zonele umede adiacente, împreună cu zonele tampon de protecție aferente și pentru peisajele mozaicate silvo-pastorale (agro-silvice) cu mare valoare conservativă.

WWF România consideră esențială alinierea politicilor europene cu nevoile reale ale comunităților locale își exprimă disponibilitatea de a participa și mai departe în cadrul acestui proces participativ pentru armonizarea măsurilor privind clima și mediul cu provocările viitoare ale României.

Scroll to Top