Monitorizari video

Guvernul vrea să supravegheze video lemnul care iese din păduri

Guvernul intenționează să achiziționeze camere video cu care să supravegheze activitatea din păduri, arată un proiect de ordonanță de urgență publicat săptămâna aceasta. Cu alte cuvinte, autoritățile transmit mesajul că soluția pentru combaterea tăierilor ilegale este controlul la prima plasare pe piață a lemnului, așa cum WWF susține de ani de zile.

„Ne bucură faptul că autoritățile s-au gândit la această soluție de care era nevoie și sperăm ca viitorul guvern să țină seama de ea. Monitorizarea va duce la scăderea ilegalităților din păduri, iar controlul la prima plasare pe piață este soluția corectă. Noi lucrăm deja la un studiu în care am instalat camere video la ieșirea din păduri. Sperăm să prezentăm primele rezultate în ianuarie” – Șerban Niculescu, expert păduri la WWF România.

Proiectul de ordonanță vizează reglementarea unor măsuri cu rol de prevenție și monitorizare a transporturilor ilegale de lemn și de limitare a transporturilor multiple de lemn de la locul recoltării:

  • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor achiziționează, în condițiile legii, prin bugetul propriu, sisteme integrate de supraveghere video, care se amplasează în fondul forestier național;
  • Sistemele integrate de supraveghere video achiziționate se transmit în custodie ocoalelor silvice, care au obligația instalării acestora;
  • Costurile instalării sistemelor integrate de supraveghere video și cele cu mentenanța acestora se suportă de la bugetul stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Pentru fiecare ocol silvic se achiziționează sisteme integrate de supraveghere video care se amplasează în minimum trei puncte relevante de pe raza ocolului silvic, cu acces la internet;
  • Achiziția sistemelor de supraveghere video se face în două etape:
  • a) etapa I – pentru 10 zone-pilot, constitute la nivel de județ, pentru județele în care au fost identificate zone de risc ridicate cu tăieri ilegale.
  • b) etapa a II-a – pentru restul județelor, funcție de rezultatele obținute în etapa I.
  • Ocoalele silvice au obligația stocării pe o perioadă de 6 luni a informațiilor transmise de sistemele de supraveghere video.

WWF România a propus încă din vară introducerea unui sistem de camere video inteligente care pot să surprindă în timp real modul în care lemnul intră în piață, legal sau ilegal. Experții noștri sunt deja pe teren și testează acest sistem de monitorizare. Ne așteptăm să obținem primele rezultate în ianuarie și sperăm ca autoritățile să le ia în calcul atunci când organizează controalele menite să oprească ilegalitățile din păduri.

Potrivit sistemului video propus de WWF, analiza imaginilor s-ar face automatizat, implementând tehnologii inovative în materie de procesare și de interpretare imagistică, astfel încât subiectivitatea umană ar fi complet evitată. Autoritățile competente ar putea astfel surprinde realitatea din teren, adică efectiv felul în care lemnul este scos din pădure, și ar putea identifica modul de fraudare prin care astăzi cantități semnificative de lemn sunt introduse pe piață. Este vorba despre transporturi fără acte, transporturi duble în baza aceluiași cod online generat în sistemul de trasabilitate a lemnului SUMAL și, bineînțeles, supraîncărcarea mijloacelor de transport. 

Totodată, luând în considerare resursele limitate de care dispunem în lupta împotriva tăierilor ilegale, prin intermediul acestor sisteme de supraveghere autoritățile și-ar putea doza eficient eforturile de control, identificând factorii de risc care trebuie luați în considerare la planificarea controalelor.

Scroll to Top