Header ENI bear 2

Conectivitatea ecologică este o condiție esențială pentru supraviețuirea multor specii, atât pentru animale, cât și pentru plante.

Măsurile de management pentru coridoarele ecologice propuse de WWF-România au fost prezentate autorităților

Comunicat de presă

WWF România – filiala Maramureș prin proiectul „Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați” a prezentat săptămâna aceasta autorităților o serie de măsuri de management pentru coridoarele ecologice. WWF-România participă activ în cadrul grupului de lucru național privind dezvoltarea metodologiei pentru identificarea și desemnarea coridoarelor ecologice; după agreerea acestei metodologii, coridoarele vor putea fi desemnate în mod oficial și vor avea un statut legal de protecție.

Conectivitatea ecologică este o condiție esențială pentru supraviețuirea multor specii, atât pentru animale, cât și pentru plante. În prezent, fragmentarea peisajului pune limite semnificative în deplasarea speciilor de faună sălbatică și amenință astfel existența lor. Construirea rețelelor ecologice este principalul instrument de menținere a conectivității ecologice.

În județul Maramureș, s-a identificat o suprafață de aproximativ 7000 ha, parte din rețeaua de coridoare ecologice. Coridoarele identificate vor intra și în etapa de consultare amplă cu factorii interesați.

Toate măsurile de management propuse sunt menite să fie aplicate în interiorul limitelor coridoarelor ecologice și pot asigura protecția pe termen lung a coridoarelor ecologice și a conectivității pe baza unor instrumente care pot fi utilizate în cadrul legal actual. Pentru eficiența procesului de luare a deciziilor, ar trebui identificată o autoritate asupra coridorului ecologic, autoritate care este responsabilă și pentru atingerea obiectivelor de conectivitate. Subliniem faptul că pentru implementarea oricărei măsuri de management care asigură protecția și conservarea coridoarelor ecologice apar costuri asociate.

Considerăm că această întâlnire a fost una fructuoasă iar colaborarea continuă cu autoritățile și alți factori interesați este una imperios necesară și singura ce poate să asigure protejarea coridoarelor ecologice și a biodiversității în general.

            „Granițe deschise pentru fauna sălbatică din Carpați” a început pe 1 octombrie 2019 și este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria – Slovacia-Romania – Ucraina ENI 2014-2020, pe o perioadă de 34 de luni. WWF România – filiala Maramureș, împreună cu partenerii de proiect din Ucraina (Organizaţia RakhivEcoTur), Ungaria (Parcul Național Aggtelek) și Slovacia (SOS BirdLife) vor contribui la protecția biodiversității din Ecoregiunea Carpatică prin îmbunătățirea conectivității între habitate dar și menținerea funcțiilor și serviciilor furnizate de ecosisteme, suport al unei dezvoltări durabile.

Pentru mai multe informații putem fi contactați:

Alexandra Pușcaș – Manager Proiect, [email protected], +40 735 552 931

Miradona Krizbai – Specialist comunicare WWF-România, [email protected], +40 736 630 705

Aceast material a fost creat și menținut cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a WWF-România și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene

Scroll to Top