WWF şi Tetra Pak lansează un proiect de împădurire în Parcul Natural Comana

WWF Programul Dunăre-Carpaţi România şi Tetra Pak România au lansat un proiect de împădurire a unui hectar de pădure în Parcul Natural Comana, jud. Giurgiu. Sâmbătă, 10 noiembrie, angajaţi ai celor două organizaţii au plantat 200 puieţi de stejar în această arie protejată.

WWF şi Tetra Pak colaborează la nivel internaţional în proiecte privind managementul responsabil al pădurilor, reducerea emisiilor de carbon şi schimbările climatice. Plantarea din Parcul Natural Comana reprezintă primul proiect pe care cele două organizaţii îl derulează în România.

„Managementul responsabil al pădurilor este o preocupare comună pentru WWF şi Tetra Pak, motiv pentru care am iniţiat colaborarea la nivel naţional dintre cele două organizaţii în acest domeniu. Proiectele WWF vizează conservarea pădurilor şi managementul durabil al acestora, care să aducă beneficii atât oamenilor, cât şi mediului.“, afirmă Erika Stanciu, Coordonator Regional Arii Protejate, WWF Programul Dunăre-Carpaţi. „Exploatarea iraţională a pădurilor, tăierile necontrolate, ilegale, dezvoltarea economică haotică, afectează din ce în ce mai mult zona forestieră, ariile protejate, chiar şi zonele verzi din aşezările umane din România. Rezultatele au început să se vadă: creşte numărul inundaţiilor, alunecărilor de teren, se accentuează seceta, mai ales în anumite zone, aerul oraşelor devine mai greu respirabil. Prin extinderea pe suprafeţe mari, inclusiv în zonele urbane, acţiunile de plantare ar putea atenua în mod semnificativ efectele exlpoatării iraţionale a pădurilor şi distrugerii zonelor verzi.“, a precizat Stanciu.

„Dezvoltarea durabilă are rădăcini adânci în filozofia Tetra Pak. Fondatorul companiei, Dr. Ruben Rausing, şi-a dorit să folosească cu preponderenţă materii prime ce pot fi regenerate de natură. Ambalajele din carton folosesc în proporţie de 75% celuloza, o sursă de materie primă continuu regenerabilă, prin replantarea periodică a arborilor şi tăierea lor în mod controlat, cu respectarea principiilor biodiversităţii. Colaborând cu furnizori certificaţi în managementul forestier, care respectă standardele impuse de către o autoritate independentă (Forest Stewardship Council), ne asigurăm că drepturile naturii sunt respectate. Activităţile umane sunt dependente de mediul înconjurător şi de resursele naturii. Pentru o dezvoltare durabilă trebuie să ne asigurăm că servim nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satiface nevoile lor”, afirmă Catalina Siriteanu, director de Comunicare şi Mediu, Tetra Pak România. „Am agreat împreună cu WWF Programul Dunăre-Carpaţi România împădurirea unui hectar de pădure în Parcul Natural Comana. Ca un corolar al motto-ului Tetra Pak, „Protejează ce e bun”, ne-am angajat să sprijinim şi lucrările de întreţinere a puieţilor, timp de 5 ani, adică atât cât este necesar pentru a ne asigura că ce plantăm astăzi rezistă în timp şi se dezvoltă armonios. Este primul pas în direcţia unui parteneriat solid pentru conservarea naturii în România”, a adăugat Cătălina Siriteanu.

Locaţia aleasă pentru împădurire, Parcul Natural Comana, este cea mai mare arie naturală protejată din Câmpia Română. Aflată la mai puţin de 40 km. de Bucureşti, în jud. Giurgiu, zona include o serie de elemente naturale deosebite, precum Balta Comana, pădurile seculare de stejar şi frasin sau rezervaţiile de bujor românesc şi ghimpe. Reconstrucţia ecologică a unor zone distruse prin activitate umană necontrolată constituie un obiectiv important al acestei arii protejate.

Scroll to Top