p1013965

Poziţia WWF faţă de proiectul de ordonanţă pentru modificarea OUG 57/2007 privind ariile protejate

Textul de mai jos reprezintă scrisoarea oficială pe care WWF-România a trimis-o astăzi, 23 august, Ministerului Mediului ca protest împotriva proiectului de Ordonanță pentru modificarea OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

Ordonanța se află în dezbatere publică pe o perioadă de 10 zile de la publicare, până în data de 28.08.2013.

Cetățenii care vor să participe la dezbaterea publică, sunt încurajați să trimită propuneri/opinii/sugestii la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Direcţia Managementul Ariilor Naturale Protejate, persoană de contact Anca Crăciunaş, Tel/Fax: 021/316 02 87, e-mail: [email protected] sau [email protected].

Pentru a putea urmări numărul mesajelor trimise electronic la această adresă, vă rugăm să copiați în cc adresa Federației Natura2000: [email protected].

Vă mulțumim!

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
Doamnei ministru Rovana Plumb

Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură
Doamnei ministru delegat Lucia Ana Varga

Subiect: poziția WWF România față de proiectul de ordonanță pentru modificarea OUG 57/2007

Stimată doamnă ministru,
Stimată doamnă ministru delegat,

WWF România protestează cu indignare împotriva câtorva modificări propuse prin proiectul de ordonanță pentru modificarea OUG nr. 57/2007 supus consultării publice, mai ales împotriva modificărilor ce vizează transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor într-unul consultativ și desființarea ariilor protejate, în urma pierderii parțiale a obiectivelor de conservare.

Prin acest proiect de ordonanță, instituția dumneavoastră creează vădit pârghii legislative pentru aprobarea în masă a planurilor/proiectelor/activităților din ariile naturale protejate, indiferent de impactul pe care acestea îl pot genera, anihilând în totalitate puterea de decizie a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate în ceea ce privește dezvoltarea economică în arii protejate. De asemenea, se creează un cadru legislativ periculos, care va permite desființarea abuzivă a ariilor naturale protejate.

În cele ce urmează, schematizăm considerentele prin care justificăm protestul împotriva celor mai importante modificări propuse prin proiectul de ordonanță:

1. Modificările propuse pentru articolele 28 și 281 din OUG nr. 57/2007:

• Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate în unul consultativ reprezintă o subminare a capacității acestora de a-și îndeplini obligațiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autoritățile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare științifică.

• Prin prevederile de modificare a art. 28 și 281, decizia APM/ANPM/ARBDD/MMSC asupra dezvoltării economice (haotice) în ariile naturale protejate, va deveni exclusiv POLITICĂ, iar administratorii și custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii răspunzători pentru menținerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fără nicin instrument de intervenție.

• Eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea consultării administratorilor/ custozilor ariilor protejate de către autorităţile de mediu competente, în vederea încadrării proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, duce la o situație confuză, lipsită de transparență, care completează tabloul de prevederi legislative cae favorizează vădit beneficiarii proiectelor/planurilor/activităţilor din ariile protejate.

Așa cum cunoașteți, personalul autorităților de mediu competente nu are atribuții de cercetare în arii naturale protejate și competențe științifice pentru a stabili cu exactitate nivelul de impact al planurilor/proiectelor/activităților asupra speciilor și habitatelor, decizia acestora bazându-se în totalitate pe studii de impact asupra mediului/studii de evaluare adecvată de proastă calitate, incomplete, incorecte, cu concluzii părtinitoare pentru beneficiarul investiției și fără date actuale din teren.

2. Modificările propuse pentru articolul 561 din OUG nr. 57/2007:

• Modificările propuse pentru art. 561 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 sunt abuzive față de integritatea ariilor naturale protejate și față de administratori și custozi.

Din aceste modificări propuse reiese atitudinea actuală a României ca stat membru al Uniunii Europene, de a accepta ca un fapt normal pierderea capitalului natural, prin facilitarea desființării ariilor naturale protejate, în loc să acționeze împotriva factorilor care duc la neîndeplinirea obiectivelor de conservare.

• Așa cum este reformulat alin. (1), se înțelege că dacă o parte din aria protejată şi-a pierdut valoarea şi capacitatea conservativă, de exemplu din cauza unor activități economice ilegale, atunci toată aria naturală protejată poate fi desființată după bunul plac al autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Această prevedere este abuzivă și favorizează derularea în continuare a unor activități economice mai mult sau mai puțin legale (de exemplu, carierele din parcurile naționale/naturale care funcționează fără acte de reglementare sau cu acte de reglementare expirate), cu impact semnificativ asupra mediului.

• Nu este acceptabilă varianta pierderii/înrăutățirii stării de conservare pentru habitate și specii în conextul art. 561 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007, fără a se interveni pentru refacerea prejudiciului creat.

• Menționăm că statutul de arie protejată este superior în raport cu orice alte obiective (cu excepția celor ce țin de securitatea națională, securitatea oamenilor și prevenirea catastrofelor naturale), iar prevederea de desființare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrar acestei prevederi.

• Reamintim că Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este responsabil în totalitate de buna administrare a sistemului național al ariilor protejate (art. 17 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2007), prevăzând în mod repetat ca ariile protejate să fie atribuite în administrare, deoarece MMSC nu are capacitate tehnică, științifică, de personal și financiară pentru a îndeplini acest deziderat.

Amintim că Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (înființată în octombrie 2008), care urma să asigure administrarea unitară şi eficientă a ariilor naturale protejate la nivel naţional şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural, a fost împiedicată să funcționeze, fiind desființată abuziv sub pretextul crizei economice în noiembrie 2009.

• Mai mult decât atât, prevederea de desființare a unei arii protejate care şi-a pierdut în parte valoarea şi capacitatea conservativă este ilegală în raport cu atribuțiile și obligațiile MMSC, conform HG 48/2013 cu modificările și completările ulterioare:
– Art. 1 alin (3): MMSC protejează natura prin conservarea biodiversităţii, utilizarea durabilă a componentelor sale şi managementul sistemului de arii naturale protejate.
– Art. 5, IV, pct. 46 și 47: MMSC, în exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate, îndeplinește atribuția de bună administrare a sistemului de arii naturale protejate și asigură administrarea ariilor naturale protejate din sistemul naţional şi controlul activităţilor desfăşurate în interiorul acestora.

Buna administrare a ariilor protejate nu se realizează prin desființarea lor!

• Prin introducerea prevederii legislative ca administratorii/custozii să propună desființarea unei arii protejate este contrar obligațiilor impuse de minister tuturor administratorilor și custozilor de arii protejate, și anume: administrarea ariei protejate conform obiectivelor de conservare pentru care a fost declarată aria protejată – niciun obiectiv de conservare al unei arii protejate nu presupune desființarea acesteia!

Pentru detalierea observațiilor noastre, atașăm anexa cu tabelul de observații pentru modificările propuse.

Având în vedere toate cele menționate, solicităm anularea procedurii de aprobare a proiectului de ordonanță pentru modificarea OUG 57/2007.

Scroll to Top