matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash

Lege pentru distrugerea ariilor protejate

WWF-România protestează cu indignare împotriva unor modificări propuse prin proiectul de ordonanță pentru modificarea OUG nr. 57/2007 supus consultării publice, mai ales împotriva modificărilor ce vizează transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/ custozilor într-unul consultativ și desființarea ariilor protejate, în urma pierderii parțiale a obiectivelor de conservare. WWF-România a trimis vineri o scrisoare adresată Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin care solicită anularea procedurii de aprobare a proiectului de ordonanță. Totodată, WWF face apel la toți cei preocupați de un viitor durabil pentru România, să participe la dezbaterea publică lansată pe 18 august, pentru o perioadă de 10 zile.

„Prin această ordonanță, ariile protejate ar ramâne doar cu un rol simbolic, funcția lor de protecție a naturii dispărând aproape în totalitate. Nu credem că o țară membră a Uniunii Europene ar putea să își dorească un asemenea scenariu pentru natură, mai ales o țară cum este România, care are toate motivele să fie încă mândră de toate valorile de care dispune. Fără o implicare a oamenilor care cred că România are nevoie și de natură, ordonanța va trece și va provoca pagube pe care le vom regreta multă vreme de acum încolo, a declarat Magor Csibi”, director WWF-România.

Prin acest proiect de ordonanță se creează vădit pârghii legislative pentru aprobarea în masă a planurilor/proiectelor/activităților din ariile naturale protejate, indiferent de impactul pe care acestea îl pot genera, anihilând în totalitate puterea de decizie a administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate în ceea ce privește dezvoltarea economică în arii protejate.

Se creează astfel un cadru legislativ periculos, care va permite desființarea abuzivă a ariilor naturale protejate.

În cele ce urmează rezumăm câteva dintre considerentele prin care justificăm protestul împotriva celor mai importante modificări propuse prin proiectul de ordonanță, transmise Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice, prin scrisoarea înaintată pe 23 august 2013. Toate punctele pot fi consultate aici.

1. Modificările propuse pentru articolele 28 și 281 din OUG nr. 57/2007:

• Transformarea avizului obligatoriu al administratorilor/custozilor ariilor protejate în unul consultativ reprezintă o subminare a capacității acestora de a-și îndeplini obligațiile de asigurare a statutului favorabil de conservare al ariilor protejate. Astfel, autoritățile de reglementare, care sunt conduse de factori politici, vor putea lua decizii lipsite de fundamentare științifică.
• Prin prevederile de modificare a art. 28 și 281, decizia APM/ANPM/ARBDD/MMSC asupra dezvoltării economice (haotice) în ariile naturale protejate, va deveni exclusiv POLITICĂ, iar administratorii și custozii ariilor naturale protejate vor fi unicii răspunzători pentru menținerea statutului favorabil de conservare a ariilor protejate, dar fără nicin instrument de intervenție.
• Eliminarea prevederilor referitoare la obligativitatea consultării administratorilor/ custozilor ariilor protejate de către autorităţile de mediu competente, în vederea încadrării proiectelor/planurilor/activităţilor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate, duce la o situație confuză, lipsită de transparență, care completează tabloul de prevederi legislative cae favorizează vădit beneficiarii proiectelor/planurilor/activităţilor din ariile protejate.

WWF reamintește că personalul autorităților de mediu competente nu are atribuții de cercetare în arii naturale protejate și competențe științifice pentru a stabili cu exactitate nivelul de impact al planurilor/proiectelor/activităților asupra speciilor și habitatelor, decizia acestora bazându-se în totalitate pe studii de impact asupra mediului/studii de evaluare adecvată de proastă calitate, incomplete, incorecte, cu concluzii părtinitoare pentru beneficiarul investiției și fără date actuale din teren.

2. Modificările propuse pentru articolul 561 din OUG nr. 57/2007:

• Modificările propuse pentru art. 561 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 sunt abuzive față de integritatea ariilor naturale protejate și față de administratori și custozi.
Din aceste modificări propuse reiese atitudinea actuală a României ca stat membru al Uniunii Europene, de a accepta ca un fapt normal pierderea capitalului natural, prin facilitarea desființării ariilor naturale protejate, în loc să acționeze împotriva factorilor care duc la neîndeplinirea obiectivelor de conservare.
• Așa cum este reformulat alin. (1), se înțelege că dacă o parte din aria protejată şi-a pierdut valoarea şi capacitatea conservativă, de exemplu din cauza unor activități economice ilegale, atunci toată aria naturală protejată poate fi desființată după bunul plac al autorității publice centrale pentru protecția mediului.
Această prevedere este abuzivă și favorizează derularea în continuare a unor activități economice mai mult sau mai puțin legale (de exemplu, carierele din parcurile naționale/naturale care funcționează fără acte de reglementare sau cu acte de reglementare expirate), cu impact semnificativ asupra mediului.
• Statutul de arie protejată este superior în raport cu orice alte obiective (cu excepția celor ce țin de securitatea națională, securitatea oamenilor și prevenirea catastrofelor naturale), iar prevederea de desființare a ariilor protejate din cauza impactului antropic este contrar acestei prevederi.
• Reamintim că Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice este responsabil în totalitate de buna administrare a sistemului național al ariilor protejate (art. 17 alin. (1) lit.a) din OUG 57/2007), prevăzând în mod repetat ca ariile protejate să fie atribuite în administrare, deoarece MMSC nu are capacitate tehnică, științifică, de personal și financiară pentru a îndeplini acest deziderat.

Reamintim, de asemenea, că Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate (înființată în octombrie 2008), care urma să asigure administrarea unitară şi eficientă a ariilor naturale protejate la nivel naţional şi a celorlaltor bunuri ale patrimoniului natural, a fost împiedicată să funcționeze, fiind desființată abuziv sub pretextul crizei economice în noiembrie 2009.

Pentru detalierea observațiilor noastre, atașăm scrisoarea de poziție adresată Ministerului Mediului și Schimbărilor climatice, precum și anexa cu tabelul de observații pentru modificările propuse.

Scroll to Top