Pelicani_Mahmudia

JYSK sustine WWF-România pentru protejarea habitatelor acvatice

JYSK va asigura finanțare pentru proiectele de asigurare a sustenabilității lucrărilor de reconstrucție ecologică de la Mahmudia

JYSK România se alătură eforturilor de reconstrucție ecologică depuse de WWF-România în Delta Dunării, prin demararea unui parteneriat desfășurat pe o perioadă de 3 ani. De-a lungul acestei perioade, compania scandinavă va sponsoriza activitățile ce asigură sustenabilitatea lucrărilor de reconstrucție ecologică derulate de WWF-România în zona Mahmudia, Delta Dunării.

Procesul de reconstrucție de la Mahmudia a transformat o suprafață de 1000 ha, din teren agricol în lac și a determinat crearea de condiții pentru refacerea biodiversității dar si oportunități  de utilizare economică sustenabilă a suprafeței de către localnici. Acum, după 5 ani de la finalizarea lucrărilor hidrotehnice, sunt necesare acțiuni de întreținere și gestionare a beneficiilor reconstrucției. Pentru următorii ani sunt esențiale acțiunile de eliminare a speciilor de plante invazive de pe uscat și din apă, de re-plantări de salcie și plop autohton, acolo unde plantele au fost compromise, precum și asigurarea condițiilor de cuibărire pentru păsări.

Zona reconstruită, fosta incintă agricolă Carasuhat, a devenit acum un lac ce poate da naștere în următorii ani la activități economice sustenabile noi, în beneficiul naturii și al comunităților locale – ecoturism, birdwatching, pesca-turism, utilizarea sustenabilă a stufului în produse meșteșugărești. Pentru ca aceste activități să poată fi realizate în comunitățile locale, WWF-România și-a propus realizarea unui model de dezvoltare socio-economică sustenabilă a zonei, acceptat de către toți factorii interesați din zonă.

JYSK acordă atenție dezvoltării durabile de mulți ani și, ca parte a acestui demers, am ales mai multe Obiective Globale ONU asupra cărora să ne concentrăm. Trei dintre acestea sunt Clean Water and Sanitation, Decent Work and Economic Growth și Climate Action. Proiectul dezvoltat de WWF-România la Mahmudia atinge toate aceste aspecte. Este un exemplu foarte bun despre cum putem reconstrui o zonă afectată de intervenția dăunătoare a omului, făcută într-o vreme în care nu ne gândeam la binele planetei. Acum știm că binele planetei este și binele nostru și că totul este interconectat. La Mahmudia, păstrarea ariilor umede din Deltă duce la creșterea economică pentru comunitățile locale și la conservarea speciilor caracteristice Deltei. Suntem bucuroși că putem sprijini acest proiect, realizat într-o zonă cu valoare ecologică inestimabilă”, a declarat Alex Bratu, Country Manager JYSK România și Bulgaria.

Proiectul de reconstrucție ecologică de la Mahmudia face parte din inițiativele WWF-România de protecție a apelor, prin refacerea ecosistemelor acvatice din Delta Dunării și promovarea valorilor naturale și culturale din zonă, cu scopul de a susţine dezvoltarea comunităţilor locale. Proiectele de reconstrucție ecologică sunt proiecte complexe, derulate pe termen lung şi cu costuri ridicate, drept pentru care orice implicare este binevenită. Ne bucurăm foarte mult că Jysk se implică în astfel de proiecte care aduc beneficii pentru bunăstarea şi siguranţa oamenilor prin refacerea ecosistemelor naturale”, a declarat Orieta Hulea, Country Manager WWF-România.

În urmă cu 60 de ani, mai mult de 70% din terenurile din Delta Dunării au fost transformate din bălți bogate în pește în terenuri agricole, iar această transformare antropică a dus la probleme de mediu precum inundații, secetă sau deșertificare. Ecosistemele acvatice și comunitățile locale au fost afectate de consecințele negative ale acestor transformări.

Odată pierdute zonele umede, au fost pierdute și avantajele pe care acestea le furnizează: protecția împotriva inundațiilor, apă potabilă, lemn, biomasă, oportunități de turism și recreere, și, cele două cele mai importante resurse ale Deltei Dunării, stuful și peștele. Readucerea zonei la starea ei naturală este un proces lung, care are beneficii atât pentru mediu, cât și pentru localnici.

Scroll to Top