OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fără „Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, acestea nu pot fi protejate eficient

Peste 20.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine au fost identificate până acum de WWF-România

Pentru a proteja pădurile virgine din România este nevoie de un cadru legislativ care să le asigure protecția, dar și de repere clare privind identificarea acestor păduri. După campania pentru protejarea pădurilor virgine din 2011, WWF a obținut în 2012 instituirea legislației necesare pentru protejarea acestor păduri. Ultimul pas – identificarea lor, constă în înființarea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine din România. Odată instituit acest Catalog, WWF va putea să propună, alături de alte inițiative, includerea celor peste 20.000 ha de pădure identificate deja în ultimii patru ani, folosind resurse proprii. Catalogul instituie o protecție imediată printr-un sistem de identificare și evidență a pădurilor virgine care va permite implicarea tuturor celor interesați, inclusiv administratori de păduri, administratori ori custozi ai ariilor protejate, instituții de cercetare ori educație sau ONG-uri.
 
Din 24 mai, timp de o lună, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a suspus dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind constituirea Catalogului. În acest timp, cetățenii și instituțiile interesate pot transmite sugestii privind forma acestuia. Propunerile vor fi luate în considerare în cadrul ultimei dezbateri, sub coordonarea autorităților publice, care va avea loc pe data de 23 iunie, unde va fi  adoptată forma finală. WWF-România încurajează toate părțile interesate să contribuie la aceasta dezbatere, astfel încât la finalul acesteia să avem o legislație cât mai eficientă și aplicabilă pentru ultimele păduri virgine din Europa.
 
Pădurile virgine și cvasivirgine sunt ecosisteme forestiere cu structuri primare, ce s-au format și dezvoltat printr-o evoluție naturală de mii de ani și care nu au fost influențate în mod semnificativ sub raportul structurii, staţiunii şi proceselor ecosistemice prin activități antropice. Dacă pădurea virgină dispare, nu se pierde numai o lecție vie păstrată în adevărate laboratoare ale naturii dar îi va urma și o parte a identității culturale a comunităților locale din România. În contextul creșterii presiunii asupra resurselor naturale și văzând ritmul cu care aceste păduri dispar, se înțelege prioritatea dezvoltării în regim de urgență a unui cadru legislativ eficient, care să permita tuturor celor interesați să se implice într-un mod contructiv pentru ocrotirea acestei moșteniri” a declarat Radu Vlad, Manager program păduri la WWF-România.
 
Pădurile virgine nu pot fi protejate dacă nu sunt identificate, cartate și recunoscute
 
WWF a inițiat înființarea acestui Catalog ca soluție pentru instituirea unor proceduri eficiente de protecție pe termen lung a pădurilor virgine și cvasivirgine, după mai multe demersuri legislative, respectiv Ordinul de Ministru legat de stabilirea criteriilor de identificare a pădurilor virgine din Romania (Ordinul 3397/2012) și Codul Silvic, legea organică care instituie Catalogul (Codul silvic art. 26 alin. 3) ca instrument de evidență și gestiune a pădurilor virgine și cvasivirgine din România, pentru a le asigura ocrotirea pe termen lung.
 
În 2012 nu existau proceduri clare și eficiente de clasificare a acestor păduri. Primul pas a fost făcut cu implicarea specialiștilor WWF în elaborarea Codului Silvic, legea organică care stabilește cadrul general al managementului pădurilor și care introduce pentru prima dată ideea pădurilor virgine în legislație și conferă protecție strictă acestor păduri. Catalogul a fost pus pe lista de priorități pentru 2016 în Declarația privind unele priorități și direcții concrete de acțiune în domeniul administrării pădurilor din România, semnată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor alături de mai multe organizații de mediu.
 
Catalogul va transparentiza și va face mult mai accesibil procesul de identificare a pădurilor virgine în toată țara. Dacă până în prezent responsabilitatea identificării și cartării revenea doar administratorilor de păduri, după constituirea Catalogului, orice parte interesată, cu expertiza necesară și relevantă, va putea să inițieze procedura de includere a pădurilor sub protecție. Din fericire, deja există astfel de organizații, experți si cetățeni, care prin implicare voluntară  încearcă să contribuie la procesul de identificare. Noi credem că acest Catalog va constitui cadrul legal de care aceștia au nevoie, pentru a fi cu adevărat eficienți”, a adăugat Magor Csibi, Director WWF-România.
 
480 de zile de lucru efectiv în teren pentru identificarea a 20.000 ha de păduri virgine
 
Deși la nivel național avem o serie de date obținute în cadrul proiectului Inventarul și Strategia pentru Gestionarea Durabilă și Protecția Pădurilor Virgine din România (PIN-MATRA/2001/018) privind identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine, acestea nu mai sunt conforme cu realitatea, situația pădurilor din România suferind transformări uneori dramatice în ultimul timp.
 
Pentru o inventariere cât mai exactă a pădurilor virgine și pentru protejarea eficientă a acestora, WWF-România a pornit în 2012 activități specifice de identificare, din resurse proprii, proces care se desfășoară și în acest moment.
 
Identificarea pădurilor virgine este un proces amplu, care necesită grupuri de lucru cu factorii responsabili,  consultări publice cu factorii interesați, analiza suprafețelor în baza datelor existente și a informațiilor provenite din consultări, verificarea în teren a tuturor suprafețelor potențiale, validarea suprafețelor conforme, seminarii cu factorii interesați în care sunt prezentate rezultatele, înștiințarea autorităților și punerea la dispoziție a datelor de identificare a suprafețelor validate, confirmarea suprafețelor de către autorități și securizarea lor.
 
Acest proces a însemnat, până acum, 480 de zile de lucru efectiv în teren,  pentru a consulta peste 500 de factori interesați*,  pentru a organiza peste 40 de grupuri de lucru și pentru a finaliza peste 25 de seminare de informare-conștientizare.
 
Aproximativ 20.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine au fost identificate și cartate în urma evaluărilor de teren realizate de WWF-România alături de specialiști independenți din domeniul forestier. Acestea se află în județele: Maramureș – peste 4.700 ha, Sibiu – peste 2.800 ha, Covasna – peste 400 ha, Brașov – peste 4.300 ha, Hunedoara – peste 600 ha, Gorj – peste 4.000 de ha, Mehedinți – peste 2.100 de ha, Caraș-Severin – peste 800 de ha și Bistrița-Nasaud – peste 100 ha.
 
„Un alt lucru important de menționat este faptul că odată incluse în Catalog, aceste păduri virgine nu mai pot fi scoase de sub protecție, cu excepția cazului de siguranță sau securitate națională”, a mai spus Radu Vlad, Manager program păduri la WWF-România.

Resursele umane și financiare ale WWF-România sunt limitate, prin urmare toți factorii interesați sunt invitați să contribuie la procesul de identificare.
 
Notă pentru editori:
* Ne referim la proprietarii de păduri, administratorii de fond forestier, custozi, administratori  de arii protejate, autoritați, administrații publice, instituții de educație și mulți alții, contribuția lor fiind esențială în obținerea unor rezultate concludente.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:
Radu Vlad –  Manager program păduri, email: [email protected], tel: 0741148124

Scroll to Top