earth_hour_2016_v3

Coaliţia ONG Natura 2000 pune la dispoziţia Ministerului Mediului date privind siturile Natura 2000

Stimată Doamnă Ministru,

Având în vedere procedura declanșată de Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție, în data de 8 octombrie 2009, pentru nerespectarea Directivei Păsări 79/409/EEC, Coaliția ONG Natura2000 România doreste să vină în ajutorul Guvernului cu datele pe care le deține pentru desemnare suplimentară de Arii Speciale de Protecție Avifaunistică (SPA). O parte din aceste date au fost colectate încă din anul 2007, pe baza unui contract cu Ministerul Mediului si depuse pentru desemnare în acelasi an, restul provenind din proiecte implementate de organizații membre ale Coaliției. Datele se referă la minim 21 Arii de importanță Avifaunistică si completarea datelor pentru 71 arii.

De asemenea, având în vedere faptul că în septembrie a expirat un nou termen, cu privire la completarea rețelei de Situri de Importanță Comunitară (SCI), conform Directivei Habitate 92/43/EEC, pentru a evita declansarea unei noi proceduri, punem la dispoziția Guvernului datele de care dispunem pentru desemnări suplimentare. Consiliul Reprezentativ al Coaliției ONG Natura2000 România vă aduce la cunostință că, în urma efortului depus în vara acestui an de specialiștii Coaliției, dispunem de date care pot ajuta la îndeplinirea obligației față de Uniunea Europeană în ce priveste desemnarea de situri suplimentare în rețeaua Natura 2000, ajutând astfel la evitarea sancŃiunilor ce s-au anunțat sau se pregătesc de către Uniunea Europeană.

Cu resursele limitate obținute de organizații neguvernamentale, specialistii Coaliției au realizat inventarieri de teren si studii care pot sta la baza propunerilor de completare a siturilor pentru specii si habitate pentru care, la Seminariile Biogeografice din iunie 2008, Comisia Europeană a acordat calificativele „insuficient moderat” si „insuficient major””.

Pentru cele 16 habitate si 65 specii pentru care Comisia Europeană a cerut desemnări suplimentare de situri, Coaliția ONG Natura2000 România poate oferi date după cum urmează:

a. pentru 8 habitate datele oferite pot fi suficiente pentru desemnarea siturilor suplimentare în
proporție de 100%,
b. pentru 6 habitate deținem date pentru a se desemna peste 50% din siturile necesare,
c. pentru 2 habitate se pot desemna până la 50% din siturile de care ar mai fi nevoie.
d. datele colectate pe specii pot oferi baza pentru desemnarea a 100% din siturile necesare pentru 26
de specii, în jur de 50% pentru 27 de specii si în diferite procente pentru 12 specii.

În baza acestor date propunem un număr de minim 257 noi situri .

Menționăm că în primăvara anului 2009 CoaliŃia ONG Natura2000 a încercat în repetate rânduri să obțină o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Mediului pentru a stabili o strategie comună în vederea îndeplinirii obligațiilor către UE si a oferi ajutorul specialistilor din organizațiile membre ale Coaliției. Reprezentanții Ministerului nu au răspuns în mod favorabil solicitărilor noastre, ca urmare propunerile s-au făcut prin munca, în bună parte voluntară, a specialiștilor cooptați de Coaliție, fără sprijin si coordonare din partea
autorității responsabile pentru Natura 2000.

În situația în care oferta Coaliției se acceptă, dorim să purtăm o discuție cu reprezentanții Ministerului Mediului cu privire la condițiile în care se vor depune datele care să fie folosite pentru a se răspunde, cel puțin parțial, cerințelor Comisiei Europene înainte de a se declansa încă o procedură la Curtea Europeană de Justiție. Coaliția condiționează depunerea datelor de desemnarea unei comisii de experți independenți pentru validarea datelor oferite si desemnarea siturilor suplimentare.

De asemenea, întrucât datele oferite pot ajuta la pregătirea în bună parte a răspunsului către CE privind obligațiile de conservare a naturii față de UE, solicităm ca suma de un milion de Euro ce se oferă pe bază de licitație pentru „Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin țării noastre în ceea ce privește aplicarea reglementărilor comunitare privind rețeaua ecologică Natura 2000” (cod CPV : 73110000 6 )” să fie utilizată pentru finalizarea propunerilor de suplimentare de situri si asigurarea condițiilor de bază pentru plăți compensatorii către proprietarii de terenuri.

Avem convingerea că rezultatul muncii noastre poate fi de un real ajutor, ca urmare solicităm sprijinul dumneavoastră pentru demararea cât mai rapidă a procesului de desemnare a noilor situri, conform legislației în vigoare, solicitând în acelasi timp Comisiei Europene să renunțe la demersurile de pregătire a sancțiunilor.

Cu deosebită stimă,

Tamas Papp

Erika Stanciu

Membri în Consiliul Reprezentativ

Coaliția ONG Natura 2000 România

Scroll to Top