Lafarge şi WWF îşi reînnoiesc parteneriatul cu încă patru ani

Lafarge România şi WWF Programul Dunăre-Carpaţi România au semnat pe data de 21 octombrie 2009 un acord de parteneriat pentru o perioadă de încă patru ani (2010 – 2013), întărind şi pe plan local parteneriatul global care a fost reînnoit în luna aprilie a acestui an între cele doua Grupuri.


În 2000, Lafarge a fost primul jucător industrial care a devenit „Conservation Partner” al WWF, prin semnarea unui parteneriat global pe cinci ani, reînnoit pentru prima dată în 2005. Pe parcursul acestui parteneriat continuu, în 2006 Lafarge România şi WWF Programul Dunăre Carpaţi România şi-au oficializat dorinţa de a colabora pentru reducerea amprentei asupra mediului în sectorul materialelor de construcţii.

„Prin reînnoirea parteneriatului cu WWF Programul Dunăre-Carpaţi România, toate operaţiunile Lafarge din România sunt angajate să contribuie la minimizarea amprentei lor asupra mediului înconjurător şi să amelioreze continuu indicatorii de dezvoltare durabilă. Unul dintre proiectele iniţiate împreună cu partenerii noştri de la WWF – DCP România, „Două lumi, o singură planetă“ şi derulat în comunităţile unde desfăşurăm activităţi industriale, a avut ca obiectiv sensibilizarea copiilor de vârstă şcolară medie în spiritul unui comportament conştient faţă de natură, faţă de conservarea valorilor mediului îinconjurător, mai ales în zonele şi ariile protejate“, a declarat Philippe Questiaux, Preşedinte – Director General Lafarge Ciment (Romania) S.A.

”Parteneriatul cu Lafarge în România demonstrează ce înseamnă de fapt Responsabilitate Socială Corporatistă. Implicarea pe termen lung în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, includerea indicatorilor de sustenabilitate în evaluarea performanţei afacerii şi schimbări structurale în interiorul acesteia, comunicarea internă şi educarea angajaţilor în acelaşi spirit, toate acestea sunt importante pentru modul in care WWF lucrează pentru schimbarea paradigmei de business in Romania şi în lume.” a precizat Andreas Beckmann, Director al WWF Programul Dunăre Carpaţi.

În cadrul parteneriatului dintre Lafarge România şi WWF Programul Dunăre-Carpaţi România au fost dezvoltate în planurile de acţiune anuale instrumente de educaţie ecologică in cadrul programului „Două lumi, o singură planetă”: manualul educativ ,,Arii protejate în Carpaţi” şi taberele de educaţie ecologică pentru copii din Hoghiz (jud. Braşov), Târgu-Jiu, Medgidia şi Aghireş (jud. Cluj), comunităţi în care Lafarge derulează operaţiuni industriale.

Acţiunile comune au vizat în perioada 2006-2009: reabilitarea unei suprafeţe de 1,5 ha de teren din satul Bogata (jud. Braşov), organizarea unor ateliere de formare şi prezentări pentru conştientizarea actului decizional din perspectiva durabilităţii şi sustenabilităţii businessului la care au participat manageri Lafarge din România, precum şi sustinerea acţiunilor locale – parte din proiecte globale ale WWF International – Earth Hour (2009). Pentru a constitui un exemplu şi o referinţă în domeniu, s-a demarat un studiu comun pentru refacerea şi conservarea biodiversităţii unei însemnate suprafeţe situate pe cursul mijlociu al râului Argeş, zonă în care s-au exploatat agregate de râu si care este inclusă într-o zonă desemnată de România ca parte a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000.

În România, Lafarge este şi un membru al WWF Corporate Club, o platformă de cooperare între WWF şi acele companii care consideră responsabilitatea faţă de mediu o parte importantă a misiunii lor.

Scroll to Top