amazonfires_portovelho_ro__24082019__c__michael_dantas_wwf_brasil_003_1

Avem nevoie de acţiuni urgente pentru protejarea Amazonului!

Petiție către guvernele țărilor din regiunea Amazonului privind recentele incendii din Brazilia și Bolivia    
 
Amazonul este un ecosistem unic și de neînlocuit. Este cea mai mare pădure tropicală și cel mai extins sistem fluvial de pe planetă. 10% din speciile lumii locuiesc în cele 6,7 milioane de km2 de pădure amazoniană care se întind prin nouă țări din regiune.
 
Amazonul este un element-cheie pentru bunăstarea umană. Oferă nenumărate servicii ecosistemice, cum ar fi reglarea climei și a ciclului hidrologic al planetei care susțin securitatea alimentară, resursele de apă și energie ale regiunii și ale lumii.
 
Această comoară naturală găzduiește 34 de milioane de oameni, incluzând peste 350 de grupuri indigene, dintre care unele sunt în izolare voluntară.    
 
În ciuda valorii sale, acest ecosistem se confruntă cu cea mai profundă amenințare din istorie. Incendiile care continuă să se răspândească astăzi în Brazilia, Bolivia și regiunile din apropiere reprezintă o criză fără precedent din punct de vedere social, economic și de mediu. Istoric, incendiile din Amazon au fost legate de defrișări din cauza extinderii activității agricole și acest caz nu face excepție.    
 
Avem nevoie de acțiuni urgente pentru protejarea Amazonului și pentru a preveni astfel de dezastre. Din acest motiv, solicităm urgent guvernelor celor nouă țări din regiunea Amazonului să ia imediat următoarele măsuri:
 
1. Declararea stării de urgență de mediu și socială în Amazon. 
2. Luarea măsurilor necesare pentru a împiedica răspândirea incendiilor, cu sprijin internațional. 
3. Refacerea ecosistemelor naturale și a bazinelor hidrografice care au fost devastate. 
4. Setarea de obiective naționale mai ambițioase cu privire la  stoparea defrișărilor și îmbunătățirea metodelor de implementare a acestora.
5. Promovarea bunelor practici agricole, silvice, inclusiv gestionarea responsabilă a incendiilor. 
6. Implementarea Angajamentelor Zero Defrișări (Zero Deforestation Commitments) în lanțurile de producție agricolă și silvică, cu accent pe produsele animale și din soia. 
7. Consolidarea mecanismelor legale pentru o participare efectivă a comunității. 
8. Asigurarea guvernanței, gestionării și protecției eficiente a teritoriilor indigene și a zonelor protejate. 
9. Adoptarea unei viziuni pentru dezvoltarea durabilă pe termen lung, care susține utilizarea și planificarea teritorială pentru regiunea Amazonului, în cadrul inițiativelor și alianțelor existente. 
10. Sprijinirea Unui Nou Acord pentru Natură și Oameni în 2020, pentru a face față crizei planetare actuale și pentru a pune natura în fruntea agendei politice internaționale.
 
Semnați petiția aici: https://juntosesposible.wwf.org.co/SOSamazoniaEng

Scroll to Top