IENE 2022

Integrarea biodiversității în sectorul de transport:  Experții oferă opțiuni pentru asigurarea unei infrastructuri sustenabile

Cu ocazia conferinței internaționale IENE 2022, 300 de experți internaționali în domeniul biodiversității și infrastructurii de transport se reunesc în Cluj-Napoca, în perioada 19-23 septembrie, să discute conexiunea dintre oameni, natură și infrastructură.

O conferință de presă va avea loc online, luni, 19 septembrie de la ora  10:30. Pentru a vă înregistra pentru conferința online vă rgăm să scrieți un mail către [email protected], iar apoi vă puteți conecta urmând acest link. 

Infrastructura în contextul crizei de mediu 

În timp ce infrastructura de transport are un impact direct asupra biodiversității, aceeași infrastructură este, de asemenea, afectată de schimbările de mediu. Pentru a face față acestor provocări, Europa trebuie să își adapteze infrastructura existentă la noile condiții climatice (inundații, secete, incendii etc.) și să găsească soluții inovatoare și durabile pentru a reduce impactul speciilor invazive și pentru a combate declinul speciilor indigene și fragmentarea ecosistemelor. În același timp, dezvoltarea în forță de noi infrastructuri de transport, în special în Europa de Est, trebuie să sprijine dezvoltarea economică, acordând totodată o atenție deosebită biodiversității locale, adesea endemice.

Aceste probleme complexe nu pot fi abordate fără cercetare și inovare, atât în domeniul biodiversității, cât și în cel al infrastructurii.

Rețeaua IENE „Infrastructură și ecologie în Europa” 

IENE (Infrastructure & Ecology Network Europe) a fost înființată în 1996, iar misiunea sa este de a promova schimbul de cunoștințe, de experiență și de bune practici în ceea ce privește infrastructura de transport paneuropeană sigură și durabilă. Această rețea independentă are peste 400 de membri, constând în practicieni, cercetători, ingineri, factori de decizie și operatori de infrastructură. IENE funcționează ca un forum internațional și interdisciplinar care sprijină cooperarea transfrontalieră în materie de cercetare, planificare, proiectare, construcție și mentenanță a infrastructurii de transport și de conservare a biodiversității.

O dată la doi ani, rețeaua IENE organizează o conferință internațională pentru a prezenta cercetările de ultimă oră, a identifica problemele și aspectele urgente, a discuta soluții eficiente și a defini activitățile viitoare în domeniul cercetării biodiversității și al infrastructurii de transport.

Tema Conferinței Internaționale IENE 2022 este „Connecting people, connecting landscapes” („Conectarea oamenilor, conectarea peisajelor”), iar dintre punctele-cheie ale conferinței subliniem:

– Situația europeană în ceea ce privește transportul și biodiversitatea, tendințele viitoare și recomandările pentru integrarea biodiversității în infrastructura europeană. Aceste rezultate provin și din cercetarea realizată în cadrul  proiectului Horizon 2020 BISON, finanțat de Comisia Europeană, în care sunt implicate și trei organizații din România.

– Cele mai bune practici pentru îmbunătățirea funcționalității coridoarelor ecologice. Un accent deosebit va fi pus pe proiectul SaveGREEN din regiunea Dunăre-Carpați, unde este planificată dezvoltarea la scară mare a infrastructurii de transport. SaveGREEN își propune să demonstreze că este posibil să se elaboreze măsuri adecvate care să mențină sau să se îmbunătățească funcționalitatea coridoarelor ecologice.

– Declarația conferinței internaționale IENE 2022 susținută de participanții săi și de 400 de experți din rețeaua IENE. Această declarație subliniază nevoia urgentă de cooperare pentru a integra biodiversitatea în sectorul de transport prin intermediul planificării integrate și invită părțile interesate să împărtășească cele mai recente cunoștințe și să le adapteze la nivel local.

Pe parcursul a 3 zile de conferință, participanții, în persoană și online, vor interacționa cu invitații speciali și cu autorii a peste 110 prezentări și vor participa la peste 20 de ateliere de lucru. A patra zi este dedicată excursiilor tematice.

Conferința Internațională IENE 2022 este co-organizată de Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Asociația Zarand, WWF România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, în parteneriat cu proiectele DTP SaveGREEN, Horizon 2020 BISON și cu inițiativele GreenWeb și Transport4Nature.

Proiectul SaveGREEN „Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice de importanță transnațională din bazinul Dunarii” are loc în 8 zone pilot din Austria, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Ucraina, România și Bulgaria, este o continuare necesară a proiectelor TransGREEN și ConnectGREEN desfășurate în anii trecuți și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Ioana Ismail, Manager proiect SaveGREEN, WWF-România, [email protected] +40 723.332.543
Bianca Ștefănuț, Specialist comunicare, WWF-România, [email protected], +40 730.098.722

Aflați mai multe despre importanța coridoarelor ecologice

Află mai multe despre Conferința Internațională IENE 2022

Urmăriţi acțiunile tuturor partenerilor pe pagina Interreg a proiectului SaveGREEN

Scroll to Top