Ministerul Mediului a publicat o Strategie pe Termen Lung (2050) pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră cu multe carențe

Privind spre viitor, este clar că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră va fi esențială pentru atenuarea impactului schimbărilor climatice. Din păcate Ministerul Mediului a publicat o Strategie pe Termen Lung (2050) pentru Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră cu multe carențe, supusă unei consultări publice pripite, elemente care pun în pericol nu doar tranziția către neutralitatea climatică, dar și natura care ne înconjoară.

 

În opinia WWF România obiectivele asumate de Minister sunt mult sub nevoia presantă a situației curente în care ne aflăm din punct de vedere al crizei climatice și abordează pe de o parte, tehnologii ineficiente sau cu impact negativ major asupra naturii pentru o contribuție nesemnificativă la mixul energetic (cazul amenajărilor hidroenergetice planificate în perioada comunistă pe ultimele sectoare naturale din România), iar pe de altă parte, subevaluează potențialul energetic regenerabil concret deținut de țara noastră (solar, eolian onshore, dar mai ales eolian offshore). Strategia nu ia în considerare importanța planificării teritoriale pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie sau modul în care tranziția energetică ar putea afecta în mod disproporționat cetățenii cu venituri scăzute.

 

Află recomandările concrete pe care le propunem pentru ca toți românii să poată beneficia de implemntarea unor măsuri realiste, eficiente și echitabile în cazul implementării politicilor climatice.  

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați: 

Diana Cosmoiu

Coordonator politici publice

WWF România

[email protected] 

Scroll to Top